Aansprakelijkstelling

De aansprakelijkstelling is de feitelijke brief waarin de letselschade gedupeerde of iemand in zijn naam de zorgaanbieder juridisch aansprakelijk stelt voor een ongeval en de directe gevolgen daarvan en tevens laat weten aanspraak te maken op een vergoeding van de geleden (gevolg)schade.

088 100 43 00

Wat is u overkomen?

Wat is u overkomen?

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak kennis met Flyct:

Maak kennis met Flyct

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Letselschadetest

Wij zijn aangesloten bij het Register Letselschade

Flyct is aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL)