Snellere afwikkeling van lichte letselschaden

getty_rf_photo_of_doctor_tying_bandage_patientSnellere afwikkeling van lichte letselschades

Flyct is al jaren betrokken bij initiatieven om de behandeling van letselschades meer op het slachtoffer af te stemmen. En zo tot een snellere regeling van letselschades te komen. Hierbij hebben alle partijen baat. Slachtoffers weten snel waar ze aan toe zijn en verzekeraars maken geen onnodige (behandelings)kosten.

Met ingang van 1 januari 2015 hebben we met diverse verzekeraars de overeenkomst Regeling Licht Letsel gesloten. Die moet zorgen voor een snellere en efficiëntere afwikkeling van lichte letselzaken. Daar verstaan we onder een verwacht herstel van een slachtoffer binnen zes maanden en een schadebedrag < € 5000,–.

Minder informatie-uitwisseling = sneller schakelen

Belangrijkste kenmerk van deze regeling is dat wij in overleg met het slachtoffer de omvang van de schade, zoals smartgeld en huishoudelijke hulp, vaststellen. De verzekeraar neemt deze schadevaststelling -zonder inmenging- over. Verder is afgesproken dat het opvragen en uitwisselen van medische informatie niet meer nodig is. En dat het vastgestelde schadebedrag door de verzekeraar zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen, aan het slachtoffer wordt overgemaakt.

De Regeling Licht Letsel beperkt het uitwisselen van informatie tussen de belangenbehartiger en de verzekeraar tot een minimum. En voorkomt soms langdurige discussies over de vaststelling van de bij een schade ontstane schadeposten.

Inmiddels hebben we de eerste zaken op basis van de Regeling Licht letsel afgewikkeld. Dit ging snel en tot tevredenheid van onze cliënten!

088 100 43 00

Wat is u overkomen?

Wat is u overkomen?

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak kennis met Flyct:

Maak kennis met Flyct

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Letselschadetest

Wij zijn aangesloten bij het Register Letselschade

Flyct is aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL)