Een arbeidsdeskundige is een deskundige op het gebied van beroepsuitoefening en de bijhorende processen. En tegelijkertijd inhoudsdeskundig met betrekking tot de fysieke belasting welke hoort bij een beroep bezien vanuit de uitvoerder van het beroep.

Een dergelijke deskundige wordt ingeschakeld in het geval het lijkt dat een slachtoffer niet binnen een afzienbare tijd zijn of haar eigen arbeid –volledig- kan hervatten. De deskundige kan bij de werkgever van het slachtoffer nagaan in hoeverre passend werk binnen de organisatie bestaat.

In het geval er geen passend werk bij de huidige werkgever bestaat, kan de deskundige door -onder nadere door omscholing of het vinden van een geheel andere werkgever- passendere arbeid zoeken.