Arbeidsdeskundige

Een arbeidsdeskundige is een deskundige op het gebied van beroepsuitoefening en de bijhorende processen. En tegelijkertijd inhoudsdeskundig met betrekking tot de fysieke belasting welke hoort bij een beroep bezien vanuit de uitvoerder van het beroep.

Een dergelijke deskundige wordt ingeschakeld in het geval het lijkt dat een slachtoffer niet binnen een afzienbare tijd zijn of haar eigen arbeid –volledig- kan hervatten. De deskundige kan bij de werkgever van het slachtoffer nagaan in hoeverre passend werk binnen de organisatie bestaat.

In het geval er geen passend werk bij de huidige werkgever bestaat, kan de deskundige door -onder nadere door omscholing of het vinden van een geheel andere werkgever- passendere arbeid zoeken.

088 100 43 00

Wat is u overkomen?

Wat is u overkomen?

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak kennis met Flyct:

Maak kennis met Flyct

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Letselschadetest

Wij zijn aangesloten bij het Register Letselschade

Flyct is aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL)