Arbeidsongeschiktheid

Van arbeidsongeschiktheid is sprake wanneer een persoon niet meer in staat is om arbeid te verrichten.

Arbeidsongeschiktheid heeft af en toe als oorzaak een ongeval of ongeluk.

De uit het ongeval voortkomende schade (oftewel het verlies van het vermogen tot arbeid) kan bij de verzekeraar van de aansprakelijk gestelde geclaimd worden.

088 100 43 00

Wat is u overkomen?

Wat is u overkomen?

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak kennis met Flyct:

Maak kennis met Flyct

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Letselschadetest

Wij zijn aangesloten bij het Register Letselschade

Flyct is aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL)