Flyct overtuigt de Rechtbank!

We zijn er trots op dat Koen Oude Alink, schadebehandelaar en juridisch adviseur bij Flyct, onlangs de Rechtbank wist te overtuigen dat de door Flyct voorgestelde afwikkelingsmethode de juiste was.

De aanleiding
In 2015 vond er een vreselijk ongeval plaats waarbij een 43 jarige vrouw is komen te overlijden. Ze liet haar man en een nog jonge dochter achter. De weduwnaar vroeg Flyct om de ontstane overlijdensschade te verhalen op de aansprakelijkheidsverzekeraar.

Na diverse discussies stelde Flyct samen met de verzekeraar de schade vast op € 195.000,= Het bedrag was vooral bedoeld voor vergoeding van gederfd levensonderhoud. Bijzonder was dat het bedrag was gebaseerd op een nieuwe rekenmethodiek, die ontwikkeld is door de Denktank Overlijdensschade.

In deze methode wordt er geen onderverdeling meer gemaakt tussen de achterblijvende ouder en het kind. Men ziet het achterblijvend gezin als één achterblijvende economische eenheid. Dit betekent dus dat er niet meerdere schadevergoedingen zijn maar één. De schadevergoeding wordt uitbetaald aan de ouder opdat hij deze gelijk, voor zover nodig, kan gebruiken voor de opvoeding en verzorging van zijn dochter. Voor deze afwikkelmethode is toestemming van de Rechtbank nodig. Flyct vroeg toestemming via een verzoekschrift.

De zitting
De Kantonrechter die het verzoekschrift behandelde toonde zich in eerste instantie geen voorstander van deze wijze van toerekening. De Kantonrechter wilde de vader pas machtigen om de schade mede namens zijn dochter op de overeengekomen wijze af te wikkelen, nadat hij er in voldoende mate van overtuigd was dat de schade juist was vastgesteld en de vader het ook op de juiste wijze zou gebruiken.

Het resultaat
Tijdens een bijna 2 uur durende zitting heeft Flyct, in het bijzijn van cliënt, de Kantonrechter hiervan overtuigd en is de machtiging toegewezen. Onze zichtbaar ontroerde cliënt was dolblij met deze uitkomst. Hij kan nu samen met zijn dochter vorm gaan geven aan hun veranderde toekomst.
Koen heeft echt gestreden voor de belangen van zijn cliënt. Daarom zijn we zo trots. Dit is waar Flyct het voor doet!