Behandelplan letselschade

Wij spreken van een behandelplan als we bedoelen een plan van aanpak voor een letselschadezaak kijkend naar Beginsel 7 van de Gedragscode Letselschade.

In een behandelplan zijn verschillende basisgegevens van het slachtoffer in kwestie in vastgelegd. Werkafspraken worden gemaakt voor de periode van de schadebehandeling en er wordt een staat met schade bijgehouden.

Verder is het in dit plan mogelijk om afspraken te maken hoe om te gaan in eventueel voorkomende gevallen van een verschil in inzicht en op welke manier dit op te lossen.

Het letselschadeplan is belangrijk bij zaken waarin de letselschade een zekere omvang en ernstigheid heeft. Zo’n plan wordt aanbevolen als blijkt dat het slachtoffer niet binnen 6 maanden na het ongeluk volledig is hersteld.

088 100 43 00

Wat is u overkomen?

Wat is u overkomen?

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak kennis met Flyct:

Maak kennis met Flyct

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Letselschadetest

Wij zijn aangesloten bij het Register Letselschade

Flyct is aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL)