Belangenbehartiger

Wij begrijpen dat u na een ongeval niet direct weet wat de juridische stappen zijn voor het verhalen van uw letselschade. Bij Flyct werken letselschadespecialisten die uw belang voorop stellen. Onze letselschadespecialisten behartigen namens u uw belangen onder andere bij het vaststellen van de aansprakelijkheid, het aansprakelijk stellen van de tegenpartij en het opvragen van uw medische gegevens. De letselschade expert van Flyct helpt u bij:

• Het aansprakelijk stellen van de veroorzakers
• Het voeren van de schuldvraagdiscussie met de verzekeraar
• Het verzamelen van bewijsstukken van uw schade
• Het zo nodig regelen van een voorschot
• Het opvragen van informatie bij artsen en therapeuten
• Het onderhandelen met de verzekeraar
• Het regelen van een rechtvaardige schadevergoeding, inclusief smartengeld

Onze letselschade experts zijn actief in heel Nederland. Maak een afspraak voor een intakegesprek met een letselschade expert van Flyct bij u in de buurt. Het intakegesprek kan bij u thuis plaatsvinden, telefonisch of bij ons op kantoor. De rechtshulp van Flyct is in de meeste gevallen kosteloos. Wanneer u schade lijdt door de schuld van een andere partij, dan dient de aansprakelijke partij uw schade te vergoeden. Dit staat in de wet. Daarnaast moet de aansprakelijke partij ook de kosten vergoeden die u maakt om uw gelijk te halen. Een onderdeel van de schadevergoeding is rechtsbijstand. De verzekeraar van de partij die u schade heeft toegebracht, betaalt alle kosten voor de letselschade.

088 100 43 00

Wat is u overkomen?

Wat is u overkomen?

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak kennis met Flyct:

Maak kennis met Flyct

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Letselschadetest

Wij zijn aangesloten bij het Register Letselschade

Flyct is aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL)