Alle beperkingen zijn vastgesteld (4 van 6)

Is uw letsel voldoende stabiel? Dan pas kunnen alle beperkingen worden vastgesteld.

Partijen stellen in overleg de hoogte van de schadevergoeding vast. Dit overleg kan plaatsvinden zodra er voldoende informatie is verzameld en uw letsel is gestabiliseerd. Stabiel betekent dat, gelet op uw letsel, er in uw gezondheid geen grote veranderingen (genezing, verbetering of verslechtering) meer zullen plaatsvinden.

Sommige schadeposten kunnen snel en vrij nauwkeurig worden vastgesteld, bij andere is dat niet mogelijk. In die gevallen proberen partijen de schade zo goed mogelijk in te schatten.

goedzo54pixelsU als slachtoffer heeft recht op een volledige schadevergoeding. Dit betekent dat de werkelijk geleden schade moet worden vergoed. Er wordt hierbij zo veel mogelijk gestreefd naar een herstel van uw oude toestand.

Als dat niet meer tot de mogelijkheden behoort, wordt gezocht naar passende, andere oplossingen. Soms is er geen recht op volledige schadevergoeding maar op een gedeeltelijke. Dit is het geval als er sprake is van uw eigen schuld (niet dragen van een gordel etc.).

Alle schadeposten op een rij: de schadestaat

Wij als uw belangenbehartiger vinden het belangrijk dat er in dit deel van het letselschadetraject alle schadeposten in een actuele schadestaat staan. Met deze schadestaat en de onderbouwing van de schadeposten in de schadestaat kan de verzekeraar zo snel als mogelijk een goed inzicht krijgen in de financiële en andere belangen van het slachtoffer.

Op de volgende pagina staat de volgende stap beschreven: de start van de definitieve schadevergoeding

Uw letselschade melden?

Vul hieronder vrijblijvend uw gegevens in en wij nemen contact met u op:

  • Max. bestandsgrootte: 4 MB.

088 100 43 00

Wat is u overkomen?

Wat is u overkomen?

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak kennis met Flyct:

Maak kennis met Flyct

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Letselschadetest

Wij zijn aangesloten bij het Register Letselschade

Flyct is aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL)