Correctierecht

Het recht van de patiënt op correctie van gegevens in zijn medisch dossier. Dit kan als de gegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel of de doeleinden van de verwerking.

Is het recht van de letselschadepatiënt op het corrigeren van zijn/haar gegevens in het medisch dossier. Wijziging is mogelijk als gegevens feitelijk niet kloppen, niet volledig of niet ter zake dienend aan de doelstelling van de verwerking.

Het correctierecht strekt zich niet uit over meningen, opiniërende uitspraken of verslagen van (subjectieve) waarnemingen. Het is niet bedoeld om persoonsgegevens bestaande uit indrukken, meningen en conclusies waarmee een patiënt het oneens is, te corrigeren.

Het recht op correctie strekt zich niet uit over mening, uitspraak of verslag van waarneming. Het is dus niet bedoeld om persoonsgegevens bestaande uit een indruk, een mening of conclusie waarmee een letselschadepatiënt het niet eens is, te kunnen corrigeren.

Het correctierecht heeft uitsluitend betrekking op feitelijke gegevens (naam, adres, woonplaats etc.) waarover het algemeen geen verschil van mening bestaat.
Het correctierecht is geregeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

088 100 43 00

Wat is u overkomen?

Wat is u overkomen?

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak kennis met Flyct:

Maak kennis met Flyct

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Letselschadetest

Wij zijn aangesloten bij het Register Letselschade

Flyct is aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL)