Het driegesprek

Het doel van een driegesprek is om de partijen elkaar te laten ontmoeten om de schadebehandeling onderling af te stemmen. In een driegesprek zitten de letselschade patiënt, de behartiger van de zijn/haar belangen en de verzekeraar bij elkaar.

Een driegesprek wordt doorgaans gepland zowel aan het begin en als aan het einde van een schadebehandeling.

Voor de letselschade patiënt moet het voor het gesprek helder zijn wat het doel is. Het slachtoffer mag en kan ook een aantal onderwerpen aandragen.

In een driegesprekverslag staan actiepunten en afspraken. Vooraf wordt afgesproken wie dit verslag maakt. Alle gesprekspartners mogen het verslag na ontvangst aanpassen.

088 100 43 00

Wat is u overkomen?

Wat is u overkomen?

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak kennis met Flyct:

Maak kennis met Flyct

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Letselschadetest

Wij zijn aangesloten bij het Register Letselschade

Flyct is aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL)