Letselschade door onveilige producten

Het kan gebeuren dat u letselschade oploopt door een product. U kunt dan een letselschadevergoeding claimen bij de fabrikant van het product. Wel is het van belang dat u aan kunt tonen dat het letsel veroorzaakt is door een fout in het product. Wanneer u letselschade oploopt omdat u een product onveilig gebruikt, dan kunt u geen schadevergoeding claimen.

Heeft u hulp nodig bij het claimen van letselschade? Neem dan vrijblijvend contact op met de letselschade juristen van Flyct. Wij zijn bereikbaar via 088 100 43 00 of nieuweschade@flyct.nl.

Wilt u eerst zeker weten of u recht heeft op een letselschadevergoeding? Doe dan de online letselschadetest.

Letselschadetest

Wie is er aansprakelijk bij letselschade door producten?

De aansprakelijkheid bij gebrekkige producten is geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Hierin staat dat elke producent van het product aansprakelijk gesteld kan worden. Deze aansprakelijkheid staat los van de daadwerkelijke schuldvraag. Een producent die niet direct verantwoordelijk is voor het defect, kan dus wel aansprakelijk gesteld worden.

De partijen die onder ‘de producent’ vallen zijn:

  • Elke leverancier of producent van een grondstof of afgewerkt onderdeel van het product
  • De importeur van het product
  • Elk bedrijf dat zijn merk of naam aan het product verbindt
  • Elke persoon die het product levert wanneer de producent of importeur niet bekend is

Wanneer er meerdere partijen aansprakelijk gesteld kunnen worden, is elk van hen hoofdelijk aansprakelijk. Dit wil zeggen dat u bij elk van bovenstaande partijen terecht kunt voor een volledige schadevergoeding. Wie er uiteindelijk opdraait voor de kosten, moeten de producenten onderling regelen. De consument mag hier geen last van ondervinden.

Voorbeelden van gebrekkige producten

Elk product kan door een (productie)fout op een bepaalde manier letsel veroorzaken. Enkele voorbeelden van gebrekkige producten zijn:

  • Bedorven vlees/vis (binnen de t.h.t.)
  • Een medicijn met een bijwerking die niet in de bijsluiter stond
  • Een elektrisch apparaat dat kortsluiting veroorzaakt
  • Een nieuwe auto met een defecte rem

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van defecte producten die letsel kunnen veroorzaken. In principe kunt u bij elk product dat letselschade veroorzaakt, een schadevergoeding indienen bij de fabrikant.

Wanneer kunt u geen schadevergoeding claimen?

Het letsel moet veroorzaakt zijn door een fout in het product. Wanneer u zelf de veiligheidsvoorschriften negeert of het product gebruikt in een situatie waarvoor het niet bedoeld is, dan kunt u de producent niet aansprakelijk stellen. Denk bijvoorbeeld aan vuurwerkletsel door onveilig gebruik.

Weet u niet zeker of uw letsel in aanmerking komt voor een schadevergoeding? Neem dan contact op met letselschadebureau Flyct.

Hulp bij letselschade door producten

Flyct staat u bij wanneer u letsel oploopt door een gebrekkig product. Wij stellen de tegenpartij aansprakelijk en gaan de strijd aan met diens verzekeraar. Uiteindelijk zorgen we ervoor dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. Deze rechtshulp kost u niets. De partij die verantwoordelijk is voor uw letsel moet namelijk voor de kosten opdraaien. Neem vrijblijvend contact met ons op om uw zaak te bespreken.

088 100 43 00

Wat is u overkomen?

Wat is u overkomen?

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak kennis met Flyct:

Maak kennis met Flyct

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Letselschadetest

Wij zijn aangesloten bij het Register Letselschade

Flyct is aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL)