Wie is er aansprakelijk bij letselschade door producten?

De aansprakelijkheid bij gebrekkige producten is geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Hierin staat dat elke producent van het product aansprakelijk gesteld kan worden. Deze aansprakelijkheid staat los van de daadwerkelijke schuldvraag. Een producent die niet direct verantwoordelijk is voor het defect, kan dus wel aansprakelijk gesteld worden.

De partijen die onder ‘de producent’ vallen zijn:

  • Elke leverancier of producent van een grondstof of afgewerkt onderdeel van het product
  • De importeur van het product
  • Elk bedrijf dat zijn merk of naam aan het product verbindt
  • Elke persoon die het product levert wanneer de producent of importeur niet bekend is

Wanneer er meerdere partijen aansprakelijk gesteld kunnen worden, is elk van hen hoofdelijk aansprakelijk. Dit wil zeggen dat u bij elk van bovenstaande partijen terecht kunt voor een volledige schadevergoeding. Wie er uiteindelijk opdraait voor de kosten, moeten de producenten onderling regelen. De consument mag hier geen last van ondervinden.

Voorbeelden van gebrekkige producten

Elk product kan door een (productie)fout op een bepaalde manier letsel veroorzaken. Enkele voorbeelden van gebrekkige producten zijn:

  • Bedorven vlees/vis (binnen de t.h.t.)
  • Een medicijn met een bijwerking die niet in de bijsluiter stond
  • Een elektrisch apparaat dat kortsluiting veroorzaakt
  • Een nieuwe auto met een defecte rem

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van defecte producten die letsel kunnen veroorzaken. In principe kunt u bij elk product dat letselschade veroorzaakt, een schadevergoeding indienen bij de fabrikant.

Wanneer kunt u geen schadevergoeding claimen?

Het letsel moet veroorzaakt zijn door een fout in het product. Wanneer u zelf de veiligheidsvoorschriften negeert of het product gebruikt in een situatie waarvoor het niet bedoeld is, dan kunt u de producent niet aansprakelijk stellen. Denk bijvoorbeeld aan vuurwerkletsel door onveilig gebruik.

Weet u niet zeker of uw letsel in aanmerking komt voor een schadevergoeding? Neem dan contact op met letselschadebureau Flyct.

Hulp bij letselschade door producten

Flyct staat u bij wanneer u letsel oploopt door een gebrekkig product. Wij stellen de tegenpartij aansprakelijk en gaan de strijd aan met diens verzekeraar. Uiteindelijk zorgen we ervoor dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. Deze rechtshulp kost u niets. De partij die verantwoordelijk is voor uw letsel moet namelijk voor de kosten opdraaien.

Neem contact met ons op via het contactformulier of via: nieuweschade@flyct.nl of 088 100 4300.

Aanhef*
Naam*
Benader mij*