Medische machtigingen in letselzaken geheel herzien

 

iStock_000019613739XSmallEen tweetal nieuwe machtigingen maken de overdracht van medische letselschadezaak gegevens eenvoudiger en soepeler:

1- de nieuwe Medische volmacht en

2- de Gerichte medische machtiging

Doelstelling is een snelle behandeling van letselschadezaken en hierbij zijn respect voor privacy en openheid nodig voor de beoordeling met elkaar uitgelijnd.

Deze nieuwe volmacht en machtiging dragen zowel de goedkeuring van de vereniging van Geneeskundig Adviseurs in Verzekeringszaken ook bekend als GAV als van De Letselschade Raad. Allebei de formulieren zijn gemaakt binnen de werkgroep Implementatie Medische Paragraaf van het Personenschade Instituut van Verzekeraars cq. PIV in een samenwerking met GAV en De Letselschade Raad.

De samenwerkende partners hopen dat de formulieren draagvlak vinden en daadwerkelijk gebruikt gaan worden in de praktijk. Door bredere, algemene inzet worden de formulieren herkend en zowel de zorgverleners als de slachtoffers meer zekerheid hebben over de waarborgen waarmee de overdracht van medische informatie is omkleed.

De 2 nieuwe formulieren vervangen de huidige 3 werkdocumenten uit de Medische Paragraaf: het ‘Toestemmingsformulier medische informatie’, de ‘Medische volmacht’ en de ‘Gerichte medische machtiging’.

De beknopte formulieren zijn overzichtelijk ingericht met een beperkt aantal invulvelden op de voorkant en een heldere toelichting op de achterkant. Met verwijzingen naar de Medische Paragraaf wordt aan de lezer verteld waarom medische informatie wordt opgevraagd, welke informatie mag worden opgevraagd en wie de informatie mag inzien. De toestemming voor het gebruik van deze informatie is verwerkt in de machtigingen, zodat het ‘Toestemmingsformulier medische informatie’ niet meer nodig is.

De toelichting op het formulier is belangrijk, omdat de ‘Gerichte medische machtiging’ vooral zal worden gebruikt door verzekeraars indien het slachtoffer geen belangenbehartiger heeft. Het slachtoffer kan nu rustig nalezen wat het verlenen van toestemming exact inhoudt. De ‘Gerichte medische machtiging’ biedt medisch adviseurs de mogelijkheid met een begeleidende brief nadere toelichting te geven bij de opvraag van informatie die niet direct te maken heeft met het ongeval. In dat geval wordt in de machtiging duidelijk naar de begeleidende brief verwezen.

De nieuwe formulieren zijn downloadbaar De Letselschade Raad site: www.deletselschaderaad.nl.

088 100 43 00

Wat is u overkomen?

Wat is u overkomen?

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak kennis met Flyct:

Maak kennis met Flyct

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Letselschadetest

Wij zijn aangesloten bij het Register Letselschade

Flyct is aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL)