Start van de definitieve schaderegeling (5 van 6)

Nu kan de definitieve schaderegeling worden gestart

goedzo54pixelsNadat voldoende informatie is uitgewisseld en het letsel stabiel is, overleggen partijen in persoon en streven zij naar een eindresultaat in hoofdlijnen. U bent in principe bij dat overleg aanwezig tenzij u niet kan of wil. Over minder omstreden schadeposten overleggen partijen telefonisch of per e-mail.

Uitgangspunten

Met name bij schadeposten die in de toekomst doorlopen (zoals verlies van arbeidsvermogen, huishoudelijke hulp, verminderde zelfredzaamheid) bepalen wij in overleg eerst de uitgangspunten die we bij de schadevaststelling gaan hanteren. Na de vaststelling daarvan kunnen we 1 of meerdere berekeningen laten uitvoeren.

goedzo54pixelsWij toetsen aan normen en berekeningsmethoden voor vergoedingen (formules) die in het algemeen toepasbaar zijn op situaties die vergelijkbaar zijn met die van u als slachtoffer.

Voorbeelden van dergelijke criteria zijn de wet, uitspraken van rechters of andere voor de letselschadepraktijk beschikbare normen zoals branchecodes.

Na overleg met alle partijen stelt de verzekeraar een concept schadevaststellingsovereenkomst op.

088 100 43 00

Wat is u overkomen?

Wat is u overkomen?

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak kennis met Flyct:

Maak kennis met Flyct

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Letselschadetest

Wij zijn aangesloten bij het Register Letselschade

Flyct is aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL)