Over voorschotten

tijdschema_stap2Een voorschot is in de praktijk regelmatig een “achterschot”. Dat betekent dat het slachtoffer de schade als het ware voorfinanciert. En dat kan voor hem problemen geven. Niet ieder slachtoffer is draagkrachtig genoeg. Vandaar dat tijdens het project werd aangedrongen op een goede regeling van voorschotverlening.

Voorschot
Een voorschot is een vooruitbetaling van schade die op korte termijn is te verwachten.
In de praktijk wordt ook over voorschotten gesproken als het gaat om uitbetaling van schade, terwijl er nog geen eindregeling is.

Door goede bevoorschotting wordt voorkomen dat het slachtoffer onnodige financiële zorgen krijgt gedurende de schadebehandeling. Het is daarom wezenlijk voor de verhoudingen tussen partijen.

Voorbeelden van kosten waarvoor een voorschot kan worden gegeven zijn: kosten voor huishoudelijke hulp en kinderopvang, kosten voor verzorging en verpleging, kosten voor (para)medische behandelingen die niet door de zorgverzekering worden vergoed, kosten van rechtshulp en kosten van expertise. Ook eventueel inkomensverlies gedurende de eerste twee jaar na het ongeval komt in aanmerking voor bevoorschotting.

Soms is er onduidelijkheid over de verhouding tussen voorschotten en de eindregeling. Als de verzekeraar de geleden schade al voor een belangrijk deel via voorschotten heeft betaald, zal er bij de eindregeling geen groot bedrag overblijven om uit te betalen. Het is belangrijk dat het slachtoffer zich daarop voorbereidt.

Bij erkenning van aansprakelijkheid mag voorschotverstrekking geen probleem zijn, tenzij de verzekeraar wezenlijke vraagtekens zet bij het causaal verband.

Welwillend
Met “welwillend” is bedoeld dat partijen goed bekijken wat de situatie van het slachtoffer is en waar hij behoefte aan heeft. Zo kan men goed overleg over voorschot- verlening op gang brengen.

Reden voor deze open formulering is dat precieze normen over voorschotverstrekking niet voorhanden zijn. Een voorbeeld van welwillend is een voorschot geven op de kosten van een revalidatiearts. Bij whiplashpatiënten kan dit al na 6-8 weken wenselijk zijn, als ze hun grenzen niet verder kunnen verleggen en er beperkingen in activiteiten blijven ontstaan.

Uw letselschade melden?

Vul hieronder vrijblijvend uw gegevens in en wij nemen contact met u op:

  • Max. bestandsgrootte: 4 MB.

088 100 43 00

Wat is u overkomen?

Wat is u overkomen?

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak kennis met Flyct:

Maak kennis met Flyct

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Letselschadetest

Wij zijn aangesloten bij het Register Letselschade

Flyct is aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL)