Letselschade opgelopen als ZZP-er? - Flyct

Letselschade opgelopen als ZZP-er?

 

worriedfreelancer

Op dit moment zijn er in Nederland sinds eind 2019 meer dan 1.093.000 ZZP-ers. Hieronder vindt u meer informatie over de aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval, de eventuele mogelijkheid voor schadevergoeding en uw eigen verantwoordelijkheid in deze zaken. Heeft u na het lezen van deze pagina nog vragen over aansprakelijkheid bij letselschade, of wilt u graag een vrijblijvend intakegesprek? Neem dan contact met ons op via 088 100 43 00.

Inkomensschade door (gedeeltelijk) arbeidsongeschiktheid

Wanneer u als ZZP-er letsel oploopt bij een bedrijfsongeval en daardoor geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, dan heeft u direct geen inkomen meer. U krijgt bij letsel geen salaris doorbetaald, en u heeft eveneens geen recht op een Ziektewetuitkering of een andere UWV uitkering. In een aantal gevallen heeft een ZZP-er een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten. Deze geeft bij letselschade echter nooit een volledige vergoeding voor de inkomensschade. Wanneer u dan ook arbeidsongeschikt raakt door een verkeersongeval zult u direct inkomensschade lijden. Gedurende de periode dat u als ZZP-er arbeidsongeschikt bent, zal de aansprakelijke partij uw inkomen moeten aanvullen met een vorm van smartengeld voor het letselschade. Hoe langer deze periode duurt, hoe lastiger deze letselschade vergoeding is op te eisen. Het is daarom voor u van belang dat u contact opneemt met een ervaren letselschade specialist zoals Flyct die u bij de zaak kan assisteren.

letselschade-advocaat

 


Aansprakelijkheid

Voor vaste werknemers geldt dat een werkgever aansprakelijk is voor letselschade die een werknemer oploopt bij een bedrijfsongeval of verkeersongeval. Tot en met 2012 gold voor een ZZP-er dat deze niet onder deze regeling van aansprakelijkheid viel. Tijdens een uitspraak van de Hoge Raad is echter uitgesproken dat ook zelfstandigen onder de zorgplicht vallen van het bedrijf waarbinnen zij op dat moment aan het werk zijn. Dit komt doordat de ZZP-er dezelfde soort werkzaamheden uitvoert als de vaste werknemers. Door de uitspraak van de Hoge Raad is het voor zelfstandigen mogelijk om opgelopen letsel onder de verantwoordelijkheid van de werkgever te brengen, die daarop de inkomensschade moet derven. Dit is niet het geval wanneer:

De werkgever alle noodzakelijke veiligheidsmaatregels heeft genomen en voldoende veiligheidsinstructies heeft gegeven. De zelfstandige zich roekeloos gedragen heeft, of met opzet zich niet aan de regels heft gehouden.

Arbeids- en verkeersongeval

Zowel in het verkeer als tijdens de werkzaamheden kunt u letselschade oplopen. Hierbij kunt u onder meer denken aan een verkeersongeval zoals een aanrijding met whiplash, of aan een bedrijfsongeval waarbij u letsel oploopt door gereedschap of zware machines. Daarnaast kunt u door een verkeersongeval of bedrijfsongeval ook psychologisch letsel oplopen. Psychologische letselschade is nog moeilijker te bewijzen dan lichamelijk letsel, maar juist dit psychologische leed is vaak de oorzaak voor het feit dat mensen arbeidsongeschikt raken. Onder geestelijk arbeidsongeschikt raken vallen problemen als trauma’s, nachtmerries waardoor u niet meer aan het werk kunt of gedeeltelijke inkomensschade lijdt.

Is u een ongeval overkomen? Ontdek dan via de ZZP letselschadetest of u in aanmerking komt voor een letselschadevergoeding. Heeft u letsel door een ongeval? Dan kunt u hier uw letselschade melden. U kunt hier ook uw materiele schade of buitenlandschade melden. Onze partner Flyct letselschadespecialisten nemen in dat geval zo snel mogelijk contact met u op!

letselschade-advocaat

 


schadeverhaalservice

088 100 43 00

Wat is u overkomen?

Wat is u overkomen?

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak kennis met Flyct:

Maak kennis met Flyct

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Letselschadetest

Wij zijn aangesloten bij het Register Letselschade

Flyct is aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL)