Het aantal letselongevallen door hondenbeten neemt toe

Een hondenbeet kan verregaande gevolgen hebben, meer dan waar men in eerste instantie aan denkt. Onze juristen zijn zich hiervan bewust en daarom helpen wij u en uw relatie hier graag bij.

De schattingen over het aantal honden in Nederlanden lopen uiteen van 1,5 miljoen tot 2,2 miljoen. Het aantal bijtincidenten ligt waarschijnlijk boven de 150.000 per jaar. Een derde hiervan vereist medische behandeling waarvan gemiddeld 230 mensen per jaar zelfs worden opgenomen in het ziekenhuis. Het grootste deel van de bijtincidenten, zo’n twee derde, doet zich voor in de privésfeer.  Kinderen worden vaak in het gezicht gebeten, volwassenen vaak in hand, arm of been. In de praktijk merken we een toename van het aantal claims vanwege letsel door een hondenbeet. De vraag is dan ook: kunnen we letsel door hondenbeten ook verhalen, en zo ja, hoe is dat juridisch geregeld?

Juridisch kader
Artikel 6:179 BW betreft risicoaansprakelijkheid voor door honden veroorzaakte schade. Deze aansprakelijkheid rust op de bezitter van de hond. De bezitter van de hond hoeft zelf geen schuld te hebben aan het bijtincident, maar is wel verantwoordelijk voor de gedragingen van zijn hond. Dit is gelegen in de onberekenbaarheid van het dier en zijn eigen (kinetische) energie. Dit maakt dat de hondenbezitter ook verantwoordelijk is voor de gedragingen van bijvoorbeeld een weggelopen hond of een hond die door iemand anders wordt uitgelaten. De voorwaarde voor het met succes verhalen van de schade door een bijtincident op de hondenbezitter is dan ook dat de schade door ‘eigen energie’ van de hond is aangericht. Dat is bij hondenbeten meestal het geval.

Er zit nog een heel klein addertje onder het gras, namelijk de ‘tenzij-clausule’ van artikel 6:179 BW. Het komt erop neer dat de aansprakelijkheid niet zo ver gaat dat zij ook bestaat als de  hondenbezitter de gedraging van de hond (het bijten) bewust toestaat en volgens de gewone regels van het aansprakelijkheidsrecht niet aansprakelijk zou zijn. Dit zijn echter zeer uitzonderlijke situaties, waarbij gedacht kan worden aan het apporteren van een hond om een gewapende inbreker te bijten. In dat geval handelt de hondenbezitter namelijk persoonlijk niet onrechtmatig, en is dan ook niet aansprakelijk voor gedragingen van zijn hond.

Schade verhalen
Hondenbeten kunnen uiteenlopende letsels veroorzaken zoals zenuwbeschadigingen, PTSS en ernstige, zichtbare littekens met alle gevolgen van dien. De financiële schade kan dan ook flink oplopen. Het gaat dan niet alleen om medische kosten, maar er kan ook sprake zijn van verlies aan verdienvermogen, studievertraging, reiskosten, huishoudelijke hulp en smartengeld.

Belangrijk is dat men de contactgegevens heeft van de hondenbezitter, zodat hij of zij aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade. Veelal pakt diens aansprakelijkheidsverzekeraar het verder op. Verder is het belangrijk dat er foto’s worden gemaakt van het letsel, de huisarts (of bij ergere gevallen de spoedeisende hulp) wordt bezocht en gegevens van eventuele getuigen worden verzameld.

Wilt u hier meer over weten? Neemt u dan gerust contact met ons op, we gaan graag met u in gesprek.