Verjaring en letselschade

Een letselschadezaak kan verjaren. Dit betekent dat u na het verstrijken van een bepaalde termijn geen aanspraak meer kunt maken op een schadevergoeding. Wacht dus niet te lang met het aanhangig maken van uw letselschadezaak. De juristen van Flyct leggen uit welke regels er van toepassing zijn op de verjaring van letselschade.

Wanneer verjaart een letselschadezaak?

Er zijn diverse regels van toepassing op de verjaring van letselschade. De vuistregel is dat een zaak verjaart wanneer er 5 jaar verstreken zijn vanaf de tijd dat het slachtoffer weet dat hij of zij letselschade heeft en het bekend is wie er aansprakelijk is voor het letsel. Deze verjaringstermijn heet de relatieve verjaringstermijn en is bepaald in art. 3:310 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.

Het is dus zaak om actie te ondernemen zodra u bekend bent met de letselschade en u weet wie er aansprakelijk is. Overigens moet de bepaling ‘bekend met de letselschade’ subjectief gezien worden. Dit houdt in dat de aansprakelijke partij moet aantonen dat de verjaringstermijn verstreken is en dat u al eerder op de hoogte was van de letselschade.

Absolute verjaring

Naast de verjaringstermijn van 5 jaar is er ook een absolute verjaringstermijn van 20 jaar. Deze is van toepassing vanaf het moment dat de letselschade opgelopen is. Wanneer u dus letselschade oploopt waar u 20 jaar later pas last van krijgt, dan kunt u geen aanspraak meer maken op een schadevergoeding. Vooral in asbestzaken worden slachtoffers geconfronteerd met deze absolute verjaringstermijn.

Hoe kunt u verjaring van letselschade voorkomen?

Simpel gezegd kunt u letselschade voorkomen door de letselschadezaak zo snel mogelijk op te starten. Het is dan ook zaak om spoedig een ervaren letselschade jurist of advocaat in de arm te nemen die de zaak kan opstarten. Nadat de zaak opgestart is, kan het nog wel even duren voordat deze ook daadwerkelijk afgerond is en u een schadevergoeding krijgt. U hoeft zich in ieder geval geen zorgen meer te maken over de verjaringstermijn.

Hulp bij uw letselschadezaak

Heeft u hulp nodig bij uw letselschadezaak? Schakel dan een ervaren jurist in. Door de juridische procedure snel op te starten en de verantwoordelijke partij aansprakelijk te stellen, zorgt u ervoor dat uw zaak niet kan verjaren. Neem contact op met Flyct of vul onze online letselschadetest in om te bepalen of u recht heeft op een letselschadevergoeding.

088 100 43 00

Wat is u overkomen?

Wat is u overkomen?

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak kennis met Flyct:

Maak kennis met Flyct

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Letselschadetest

Wij zijn aangesloten bij het Register Letselschade

Flyct is aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL)