Arbeidsongeschikte werknemer

U herkent het ongetwijfeld: uw werknemer is arbeidsongeschikt door een ongeval waarvoor een derde aansprakelijk te houden is. Het werk blijft liggen en u moet dat zelf, of samen met uw collega’s of een tijdelijke kracht zien op te vangen. Bovendien rust op u als werkgever de plicht om, bij arbeidsongeschiktheid, het salaris door te betalen gedurende een periode van maximaal twee jaar. Daarnaast maakt u kosten voor begeleiding en re-integratie van uw werknemer. Heeft u de specialismen in huis om het loonregres te beperken?

Direct een afspraak met onze expert loonregres?
Loonregres

Het verhalen van loon

Flyct is gespecialiseerd in het claimen van schade voor diverse partijen; namelijk werkgevers en slachtoffers (uw werknemer). Wij hebben voor u alle benodige kennis en ervaring in huis om de juiste partij aansprakelijk te stellen bij loonregres. We werken al jaren met verschillende partners die u via onderstaande knop kunt bekijken:

Bekijk hier onze loonregres partners

Wat kunt u verhalen?

Buiten het verhalen van het netto doorbetaalde loon en vakantiegeld, kan de werkgever ook de redelijke kosten voor re-integratie verhalen op de aansprakelijke partij. U kunt bijvoorbeeld denken aan kosten van:

 • een re-integratietraject/-bureau
 • omscholing, herscholing of bijscholing, bemiddeling naar ander werk en sollicitatietraining
 • om de werkplek aan te passen aan de beperkingen van uw werknemer (bijvoorbeeld een bureau, speciale stoel, voetensteun, bedieningsapparatuur en andere machines, invalide parkeerplaats/toilet)
 • om de omstandigheden waaronder gewerkt wordt aan te passen (bijvoorbeeld geluid, temperatuur, trillingen, ondergrond, tijdsdruk en psychische belasting)
 • aanpassen hulpmiddelen waarmee gewerkt wordt (computers, apparatuur, gereedschappen, schoeisel en kleding)
 • vervoer om de werkplek te bereiken, zoals bijvoorbeeld een taxi-voorziening
 • persoonlijke hulp zoals bijvoorbeeld een doventolk of een voorleeshulp
 • uw arbodienst voor controles, besprekingen en onderzoeken
 • administratieve activiteiten die de werkgever zelf verricht of laat verrichten
Meld hier direct uw loonregres

Voor uw werknemer

Wanneer uw werknemer bij loonregres ook behoefte heeft aan juridische hulp, kunt u hem de dienstverlening van Flyct bij wijze van employee benefit aanbieden. Zo krijgt uw werknemer alle benodigde professionele hulp en persoonlijke aandacht en kan hij zich richten op zijn herstel. Het verzuim duurt daardoor niet langer dan noodzakelijk en de schade kan worden beperkt.

De kosten

Loonschade verhalen levert voor een werkgever altijd wat op. U betaalt maximaal het onderstaande percentage, maar vaak minder. Werken wij voor u als opdrachtgever, dan werken we op basis van het ‘no cure, no pay’-principe. Kunnen wij niets voor u verhalen, dan betaalt u ook niets. Slaagt de loonvordering, dan houden wij het afgesproken percentage in op de vordering. Wij hanteren hierbij een variabel tarief, omdat wij geloven in een eerlijke en transparante vergoeding.

Rekenvoorbeeld bij loonregres

Stel, wij hebben € 7.000 voor u kunnen claimen.

U ontvangt dan € 5.850,50 van Flyct:

 • 15 % over de eerste € 5.000 = € 750
 • 10 % over (€ 7.000 -/- € 5.000) = € 200
 • Totaal exclusief BTW bedraagt de vergoeding € 950
 • Inclusief BTW bedraagt de vergoeding voor Flyct: € 1.149,50
 • € 7.000 -/- € 1.149,50 =  € 5.850,50
 • De BTW kunt u weer verrekenen dus feitelijk ontvangt u € 6.050

Flyct gaat deze samenwerking graag met u aan!

Neem contact op met onze expert loonregres Janet via: 010-8925713 of loonregres@flyct.nl
Of vul het formulier hieronder in en wij bellen u zo snel mogelijk terug.

janet loonregres

Register letselschade

Flyct is opgenomen in het Register Letselschade. De commissie Register Letselschade toetst en handhaaft de kwaliteitseisen van de ingeschreven rechtshulpverleners die actief zijn in letselschadezaken.

Klik hier voor de Folder Loonregres.