Wat te doen na een ongeval?

Als je betrokken bent bij een verkeersongeval als voetganger, is het belangrijk om enkele stappen te volgen om jezelf te beschermen en de juiste stappen te ondernemen voor je welzijn en eventuele juridische stappen. Hier zijn enkele belangrijke dingen die je moet doen na een ongeval als voetganger:

 1. Zorg voor je veiligheid: Verplaats jezelf naar een veilige locatie, indien mogelijk, weg van het verkeer en uit de buurt van mogelijke gevaren.
 2. Zoek medische hulp: Beoordeel je eigen letsel en bel indien nodig onmiddellijk de hulpdiensten. Zelfs als je denkt dat je geen ernstige verwondingen hebt, is het belangrijk om medische professionals je te laten onderzoeken, omdat sommige verwondingen mogelijk niet onmiddellijk zichtbaar zijn.
 3. Verzamel informatie: Als je in staat bent, noteer dan de contact- en verzekeringsgegevens van de bestuurder(s) die betrokken waren bij het ongeval. Noteer ook de kentekenplaatnummers en de beschrijvingen van de voertuigen die betrokken waren. Het is ook handig om de namen en contactgegevens van eventuele getuigen te noteren.
 4. Documenteer het incident: Maak foto’s van de plaats van het ongeval, je verwondingen en eventuele zichtbare schade aan voertuigen of eigendommen. Deze foto’s kunnen later nuttig zijn als bewijsmateriaal bij het indienen van een claim.
 5. Meld het ongeval: Neem contact op met de politie en meld het ongeval. Ze zullen een rapport opstellen met de details van het incident, wat belangrijk kan zijn voor je verzekeringsclaim of eventuele juridische procedures.
 6. Zoek juridisch advies: Raadpleeg een erkend letselschadebedrijf zoals Flyct, die gespecialiseerd is in letselschade om je te helpen bij het begrijpen van je rechten en de stappen die je kunt nemen om een claim in te dienen.

Onthoud dat het belangrijk is om zo snel mogelijk actie te ondernemen na een ongeval als voetganger. Het opvolgen van deze stappen zal je helpen bij het beschermen van jezelf.

 

Aansprakelijkheid na een ongeval

Bij een verkeersongeval waarbij een voetganger betrokken is, kan de aansprakelijkheid voor het ongeval worden toegewezen aan verschillende partijen, afhankelijk van de specifieke omstandigheden. Hier zijn enkele mogelijke scenario’s met betrekking tot aansprakelijkheid bij een ongeval als voetganger:

 • Bestuurder van een voertuig is aansprakelijk: In de meeste gevallen wordt de bestuurder van een voertuig geacht de zorgplicht te hebben om voetgangers te beschermen. Als een bestuurder bijvoorbeeld een rood licht negeert, te snel rijdt, niet stopt voor een zebrapad of op een andere manier de verkeersregels overtreedt, kan hij of zij aansprakelijk worden gesteld voor het ongeval.
 • Gedeelde aansprakelijkheid: In sommige gevallen kan er sprake zijn van gedeelde aansprakelijkheid, waarbij zowel de voetganger als de bestuurder fouten hebben gemaakt die hebben bijgedragen aan het ongeval. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een voetganger onvoorzichtig oversteekt op een niet-aangewezen locatie of als een bestuurder niet op tijd reageert op een voetganger die plotseling de weg op komt.
 • Andere partijen: Naast de bestuurder kunnen ook andere partijen aansprakelijk worden gesteld in bepaalde omstandigheden. Bijvoorbeeld, als het ongeval te wijten is aan een gebrekkige weginfrastructuur, zoals een slecht onderhouden trottoir of het ontbreken van duidelijke verkeersborden, kan de verantwoordelijke wegbeheerder aansprakelijk worden gesteld.

Het vaststellen van aansprakelijkheid kan complex zijn en hangt af van de specifieke feiten en omstandigheden van elk individueel geval.

Schadevergoeding als voetganger

Als voetganger heb je recht op schadevergoeding als je letselschade hebt opgelopen als gevolg van een verkeersongeval. De schadevergoeding is bedoeld om de geleden schade te compenseren en kan verschillende elementen omvatten. Hier zijn enkele belangrijke aspecten van schadevergoeding waar je als voetganger recht op kunt hebben:

 • Medische kosten: Je hebt recht op vergoeding van alle medische kosten die je hebt gemaakt als gevolg van het ongeval, zoals ambulancekosten, ziekenhuisopnames, medische behandelingen, medicijnen en fysiotherapie. Zorg ervoor dat je alle relevante medische rekeningen en kwitanties bewaart als bewijsmateriaal.
 • Inkomensverlies: Als gevolg van het letsel kun je mogelijk niet in staat zijn om te werken tijdens je herstelperiode. Je hebt recht op vergoeding van het inkomensverlies dat je hebt geleden als direct gevolg van het ongeval. Dit kan zowel het verlies van salaris als toekomstige inkomensverlies omvatten als je blijvende beperkingen hebt opgelopen.
 • Pijn en lijden: Je kunt ook een vergoeding ontvangen voor fysiek en emotioneel leed dat je hebt ervaren als gevolg van het ongeval. Dit omvat de pijn, het verdriet, het ongemak en de psychische gevolgen van het letsel. De exacte hoogte van deze vergoeding varieert afhankelijk van de ernst en duur van het letsel.
 • Blijvende invaliditeit: Als je blijvende beperkingen hebt opgelopen als gevolg van het ongeval, kun je recht hebben op een vergoeding voor de blijvende invaliditeit en de invloed daarvan op je levenskwaliteit. Dit kan worden bepaald aan de hand van medische rapporten en expertise van deskundigen.

Andere schadeposten: Afhankelijk van de omstandigheden van het geval kunnen er andere schadeposten zijn waarvoor je een vergoeding kunt ontvangen, zoals schade aan eigendommen, kosten voor huishoudelijke hulp of aanpassingen aan je woning als gevolg van je letsel.

Schakel onze hulp in!

Het is raadzaam om juridisch advies in te winnen bij een gespecialiseerde letselschadeadvocaat om je te helpen bij het beoordelen van de aansprakelijkheid en het nemen van de juiste juridische stappen. Flyct kan je bijstaan bij het verzamelen van bewijsmateriaal, het onderhandelen met verzekeringsmaatschappijen en het indienen van een claim om een rechtvaardige schadevergoeding te verkrijgen.

Neem contact op met Flyct via nieuweschade@flyct.nl of 088 100 4300.

 

Veelgestelde vragen

 • Heeft een voetganger altijd gelijk bij letsel?

  Bij een verkeersongeval waarbij een voetganger betrokken is, kan de aansprakelijkheid voor het ongeval worden toegewezen aan verschillende partijen, afhankelijk van de specifieke omstandigheden. Hier zijn enkele mogelijke scenario’s met betrekking tot aansprakelijkheid bij een ongeval als voetganger:

  • Bestuurder van een voertuig is aansprakelijk: In de meeste gevallen wordt de bestuurder van een voertuig geacht de zorgplicht te hebben om voetgangers te beschermen. Als een bestuurder bijvoorbeeld een rood licht negeert, te snel rijdt, niet stopt voor een zebrapad of op een andere manier de verkeersregels overtreedt, kan hij of zij aansprakelijk worden gesteld voor het ongeval.
  • Gedeelde aansprakelijkheid: In sommige gevallen kan er sprake zijn van gedeelde aansprakelijkheid, waarbij zowel de voetganger als de bestuurder fouten hebben gemaakt die hebben bijgedragen aan het ongeval. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een voetganger onvoorzichtig oversteekt op een niet-aangewezen locatie of als een bestuurder niet op tijd reageert op een voetganger die plotseling de weg op komt.
  • Andere partijen: Naast de bestuurder kunnen ook andere partijen aansprakelijk worden gesteld in bepaalde omstandigheden. Bijvoorbeeld, als het ongeval te wijten is aan een gebrekkige weginfrastructuur, zoals een slecht onderhouden trottoir of het ontbreken van duidelijke verkeersborden, kan de verantwoordelijke wegbeheerder aansprakelijk worden gesteld.

  Het vaststellen van aansprakelijkheid kan complex zijn en hangt af van de specifieke feiten en omstandigheden van elk individueel geval.

Direct advies over een verkeersongeval nodig?

Neem contact met ons op en wij helpen u graag verder: 088 – 100 4300 of nieuweschade@flyct.nl
Of vul het formulier in en wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Benader mij*