Wanneer een bedrijfsongeval melden?

Heeft u een ongeluk op uw werk gehad? Dan is het heel belangrijk dit bedrijfsongeval te melden bij uw werkgever of leidinggevende. Heeft u dit nog niet gedaan, dan kunt u dit het beste zo snel mogelijk doen. Dan kunt u allebei de juiste stappen zetten.

Wat doet uw werkgever?

De belangrijkste stap voor uw werkgever is om te onderzoeken of hij het bedrijfsongeluk moet melden aan de arbeidsinspectie. Dit is hij verplicht als het een ernstig ongeluk is. Officieel is dat een ongeluk waarbij iemand is overleden, iemand blijvend letsel heeft of voor de verwondingen naar het ziekenhuis is opgenomen. In deze 3 gevallen geldt een meldingsplicht. Uw werkgever kan het arbeidsongeval telefonisch melden bij de Arbeidsinspectie via het telefoonnummer 0800 – 51 51.

Wat doet u zelf?

De belangrijkste stap die u zelf kunt zetten, hebben we hierboven al aangegeven. Dat is het melden van het bedrijfsongeval bij uw werkgever of leidinggevende. U kunt het ongeluk ook met uw collega’s bespreken. Misschien hebben zij iets soortgelijks meegemaakt en kunt u samen naar uw werkgever stappen. Het kan ook helpen om het bedrijfsongeval te bespreken met uw leidinggevende. Niet alleen om het ongeval te melden, maar ook om onveilige situaties te bespreken of om suggesties te doen voor maatregelen.

Bedrijfsongeval melden

Wat doet de arbeidsinspectie na het melden van een bedrijfsongeval?

Nadat een ongeval op het werk is gemeld door uw werkgever, doet de Arbeidsinspectie onderzoek. De Arbeidsinspectie valt onder het ministerie van SZW (sociale zaken en werkgelegenheid). Zij onderzoeken hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, hoe het in de toekomst kan worden voorkomen en controleren of de werkgever in overtreding is. Na het onderzoek, onder andere op de plek van het bedrijfsongeluk, kan de Arbeidsinspectie veiligheidsmaatregelen opleggen aan de werkgever. Een onderzoek naar een ernstig ongeval op het werk kan maanden of zelfs jaren duren. Iedereen die betrokken was bij het arbeidsongeval is verplicht om mee te werken.

Hulp inschakelen na een arbeidsongeval

We kunnen ons goed voorstellen dat u veel vragen heeft na een ongeval op uw werk. Moet u iemand aansprakelijk stellen? Wie is er verantwoordelijk voor uw ongeluk? Op hoeveel schadevergoeding heeft u eventueel recht? Wij kijken graag samen met u waar u recht op heeft en wat uw mogelijkheden zijn. Onze letselschadespecialisten komen graag bij u langs om rustig met u over uw ongeval te praten.

Meer lezen over bedrijfsongevallen?

Direct advies over een bedrijfsongeval nodig?

Neem contact met ons op en wij helpen u graag verder: 088 – 100 4300 of nieuweschade@flyct.nl
Of vul het formulier in en wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Benader mij*