Emotionele schade claimen?

Heeft u een ongeluk gehad? Dan kan het zijn dat u immateriële schade heeft opgelopen. Immateriële schade is psychische en emotionele schade en kan tot blijvende beperkingen leiden. Denk bijvoorbeeld aan de pijn die u heeft na een ongeluk of verdriet. Hierdoor kunt u uw werk niet goed uitoefenen of meedoen aan sociale gelegenheden. We noemen dit ook wel ‘verlies aan levensvreugde’.

Lees hieronder waar u recht op heeft na het oplopen van immateriële schade. We vertellen u ook graag hoe Flyct u kan helpen bij het indienen van een immateriële schadevergoeding.

Weten hoeveel schadevergoeding u kunt krijgen na uw ongeluk?

Doe de test
Immateriële of emotionele schade

Wat valt er onder immateriële schade?

Materiële schade is schade die in geld is uit te drukken. Denk bijvoorbeeld aan een deuk in uw auto of de kosten voor het ziekenhuis. Immateriële schade is het tegenovergestelde. Aan deze schade is veel lastiger een bedrag te koppelen. Vooral omdat we het dan hebben over:

 • Verdriet
 • Lichamelijk leed
 • Mentaal leed
 • Schockschade
 • Verminderde levensvreugde

Een schadevergoeding voor immateriële schade heet smartengeld.

Recht op uw smartengeld bij een schadevergoeding

Om uw schadevergoeding te bepalen, is de Smartengeldgids door de ANWB belangrijk. In dit handboek staan eerdere uitspraken van letselschadezaken. Door naar deze zaken te kijken, krijgt u een eerlijke, vergelijkbare schadevergoeding. Elk jaar verschijnt er een update van De Smartengeldgids. Wij kijken graag samen met u naar de gevolgen van het letsel.

In de ANWB Smartengeldgids staan bedragen die anderen per soort letsel hebben gekregen. Maar er is ook een verdeling in hoe ernstig het letsel is:

 • Gering letsel (hersenschudding, vleeswond, kneuzing)
 • Licht letsel (litteken, inwendig letsel, beschadiging gebit)
 • Matig letsel (whiplash, blijvend nekletsel, psychische schade)
 • Ernstig letsel (verbrijzelde botten, schedelbasisfractuur, bewusteloos geweest)
 • Zwaar letsel (karakterverandering, verlies smaak/reuk, geestelijke stoornissen)
 • Zeer zwaar letsel (blind aan beide ogen, spraakstoornis, ernstige verbranding)
 • Uitzonderlijk zwaar letsel (totale dwarslaesie, niet kunnen communiceren)

Bij gering, licht en matig letsel komt de schadevergoeding vaak uit op een bedrag tussen de €2.000 en €9.000. Bij ernstig, zwaar, zeer zwaar en uitzonderlijk zwaar letsel zit dit bedrag tussen de €9.000 en €76.000. We vinden het belangrijk om te zeggen dat deze bedragen voorbeelden zijn. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.

Voorbeelden van smartengeld zijn uit de gids:

Krijg hulp van Flyct bij de schadeclaim

Heeft u hulp nodig met het indienen en berekenen van uw schadevergoeding? Dan zorgt Flyct ervoor dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. Onze dienstverlening kost u niets én alle juridische kosten worden verhaald op de verantwoordelijke partij. Door onze gratis juridische hulp weet u dat u geen schadeposten over het hoofd ziet en dat de juiste persoon aansprakelijk gesteld wordt.

Onze letselschadespecialisten helpen u graag bij de claim of schadevergoeding. Neem vrijblijvend contact op met Flyct via nieuweschade@flyct.nl of 088 100 4300.

Benader mij*

Veelgestelde vragen

 • Wat is immateriële schade?

  Heeft u een ongeluk gehad? Dan kan het zijn dat u immateriële schade heeft opgelopen. Immateriële schade is psychische en emotionele schade en kan tot blijvende beperkingen leiden. Denk bijvoorbeeld aan de pijn die u heeft na een ongeluk of verdriet. Hierdoor kunt u uw werk niet goed uitoefenen of meedoen aan sociale gelegenheden. We noemen dit ook wel ‘verlies aan levensvreugde’.

 • Hoeveel vergoeding kan je krijgen voor emotionele schade?

  De vergoeding voor emotionele schade die u krijgt na een bedrijfsongeval, hangt af van de schade die u heeft door het ongeluk. Bij letselschadezaken kijken we naar uw lichamelijke verwondingen en psychische schade. Hoe ernstiger uw verwondingen, hoe groter de schadevergoeding. Zo ook voor de emotionele schade. Neem contact op met Flyct en we vertellen u hier graag meer over.