Schadevergoeding bij immateriële schade - Flyct

Immateriële schade

immateriële schadevergoeding

IMMATERIËLE SCHADE OPGELOPEN?

Heeft u een ongeluk gehad? Dan kan het zijn dat u immateriële schade heeft opgelopen. Immateriële schade is psychische en emotionele schade, bijvoorbeeld het verdriet en de pijn die u heeft na een ongeluk. Dit noemen we ook wel ‘verlies aan levensvreugde’. Lees hieronder waar u recht op heeft na het oplopen van immateriële schade. We vertellen u ook graag hoe Flyct u kan helpen bij het indienen van een immateriële schadevergoeding.

WAT VALT ER ONDER IMMATERIËLE SCHADE?

Materiële schade is schade die in geld is uit te drukken. Denk bijvoorbeeld aan een deuk in uw auto of de kosten voor het ziekenhuis. Immateriële schade is het tegenovergestelde. Aan deze schade is veel lastiger een bedrag te koppelen. Voorla omdat we het dan hebben over verdriet, lichamelijk en mentaal leed, schockschade of verminderde levensvreugde. Een schadevergoeding voor immateriële schade heet smartengeld.

HEB JE RECHT OP EEN SCHADEVERGOEDING?

Als slachtoffer van immateriële schade heeft u recht op een schadevergoeding. Hiervoor moet u iemand aansprakelijk stellen. Alleen een slachtoffer krijgt een schadevergoeding. Dit geldt niet voor bijvoorbeeld een partner of kinderen. U krijgt een vergoeding voor de financiële gevolgen van het ongeluk en voor de verminderde levensvreugde. Flyct helpt u graag met het aansprakelijk stellen van de tegenpartij.

De hoogte van de schadevergoeding hangt van verschillende factoren af. Kunt u bijvoorbeeld niet of gedeeltelijk werken? Kunt u uw hobby’s nog blijven doen? Door te kijken naar deze factoreren, kunnen we een goede inschatting maken van de schadevergoeding voor uw immateriële schade.

RECHT OP SMARTENGELD BIJ EEN SCHADEVERGOEDING

Om uw schadevergoeding te bepalen, is de Smartengeldgids door de ANWB belangrijk. In dit handboek staan eerdere uitspraken van letselschadezaken. Door naar deze zaken te kijken, krijgt u een eerlijke, vergelijkbare schadevergoeding. Elk jaar verschijnt er een update van De Smartengeldgids.

In de ANWB Smartengeldgids staan bedragen die anderen per soort letsel hebben gekregen. Maar er is ook een verdeling in hoe ernstig het letsel is:

  • Gering letsel (hersenschudding, vleeswond, kneuzing)
  • Licht letsel (litteken, inwendig letsel, beschadiging gebit)
  • Matig letsel (whiplash, blijvend nekletsel, psychische schade)
  • Ernstig letsel (verbrijzelde botten, schedelbasisfractuur, bewusteloos geweest)
  • Zwaar letsel (karakterverandering, verlies smaak/reuk, geestelijke stoornissen)
  • Zeer zwaar letsel (blind aan beide ogen, spraakstoornis, ernstige verbranding)
  • Uitzonderlijk zwaar letsel (totale dwarslaesie, niet kunnen communiceren)

Bij gering, licht en matig letsel komt de schadevergoeding vaak uit op een bedrag tussen de €2.000 en €9.000. Bij ernstig, zwaar, zeer zwaar en uitzonderlijk zwaar letsel zit dit bedrag tussen de €9.000 en €76.000. We vinden het belangrijk om te zeggen dat deze bedragen voorbeelden zijn. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.

Voorbeelden van smartengeld zijn uit de gids zijn:

Voorbeeld 1:
Een vrouw van 61 heeft een verkeersongeval gehad. Hierbij is haar schouder en haar knie gewond geraakt. De klachten aan haar knie gaan niet meer weg en ze kan ook haar schouder niet goed meer bewegen. Daardoor kan ze haar werk als schoonmaakster niet meer doen. Deze vrouw heeft een schadevergoeding gekregen van ongeveer €5500,-.

Voorbeeld 2:
Een man is aangereden op een zebrapad. Hij brak zijn sleutelbeen en zijn neus. Ook waren er lichaamsdelen gekneusd. Hij lag 6 dagen in het ziekenhuis en kon een paar maanden niet sporten en autorijden. Hij kreeg een schadevergoeding van ongeveer €1750,-.

Voorbeeld 3:
Een man van 28 had een whiplash door een verkeersongeluk. Door de klachten van de whiplash kon hij het bedrijf van zijn vader niet overnemen. In zijn schadevergoeding is rekening gehouden met het verdriet wat hij hiervan heeft. Daarnaast houdt de rechtbank rekening met dat deze man nog jong is en dat hij blijvend letsel heeft overgehouden aan het ongeluk. Hij krijgt een schadevergoeding van ongeveer €11.500.

KRIJG HULP VAN FLYCT BIJ DE SCHADECLAIM

Heeft u hulp nodig met het indienen en berekenen van uw schadevergoeding? Dan zorgt Flyct ervoor dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. Onze dienstverlening kost u niets én alle juridische kosten worden verhaald op de verantwoordelijke partij. Door onze gratis juridische hulp weet u dat u geen schadeposten over het hoofd ziet en dat de juiste persoon aansprakelijk gesteld wordt.

Onze letselschadespecialisten helpen u graag bij de claim of schadevergoeding. Neem vrijblijvend contact op met Flyct via nieuweschade@flyct.nl of 088 100 4300.

U kunt ook onderstaand formulier invullen. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

088 100 43 00

Wat is u overkomen?

Wat is u overkomen?

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak kennis met Flyct:

Maak kennis met Flyct

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Letselschadetest

Wij zijn aangesloten bij het Register Letselschade

Flyct is aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL)