Aansprakelijkheid bij verschillende ongevallen

Voordat u uw letselschadezaak opstart, is het van belang om te bepalen wie er aansprakelijk is. Elke letselschadezaak start namelijk met het aansprakelijk stellen van de tegenpartij. Wie dit precies is, hangt voor een groot deel af van het type ongeval en het type letselschade. De regels bij een verkeersongeval zijn namelijk anders dan die bij een bedrijfsongeval. Lees alles over aansprakelijkheid bij:

Weten hoeveel schadevergoeding u kunt krijgen na uw ongeluk?

Doe de test
aansprakelijkheid letselschade

Wettelijke aansprakelijkheid bij verkeersongevallen

Wie is er aansprakelijk na een verkeersongeval? Bij een verkeersongeval geldt vaak de wettelijke aansprakelijkheid. In de meeste gevallen is degene die het ongeval veroorzaakt heeft aansprakelijk. Het komt alleen nog wel eens voor dat de partij die het ongeval veroorzaakt heeft, de aansprakelijkheid niet erkent. Dan zult u deze moeten aantonen door bewijs te verzamelen en dit voor te leggen aan de verzekeraar. Zorg bij een verkeersongeval daarom altijd voor:

  • Getuigenverklaringen
  • Foto’s van de situatie
  • Een schadeformulier en/of proces verbaal van de politie

Met voldoende bewijs kunt u aantonen dat de tegenpartij aansprakelijk is. Vervolgens kunt u overgaan tot het claimen van een schadevergoeding.

Gelijke verkeersdeelnemers

Bovenstaande situatie geldt overigens alleen voor een verkeersongeval tussen gelijke verkeersdeelnemers. Wanneer er een zogenaamde zwakke verkeersdeelnemer betrokken is bij het ongeval, kan deze nooit aansprakelijk gesteld worden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een aanrijding tussen een automobilist en een voetganger. De automobilist is in de meeste gevallen aansprakelijk voor eventuele letselschade, ook wanneer hij geen verkeersovertreding begaan had voorafgaand aan het ongeval. Wanneer de automobilist van mening is dat de voetganger het ongeval veroorzaakt heeft, dan zal hij dit moeten aantonen. De automobilist blijft echter wel voor minimaal 50% van de schade aansprakelijk.

Aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval

Bij een bedrijfsongeval is de werkgever in de meeste gevallen aansprakelijk. De werkgever heeft namelijk de verplichting om een veilige werksituatie te creëren. Wanneer er een ongeval op de werkvloer plaatsvindt, heeft hij blijkbaar niet voldaan aan deze verplichting. De werkgever moet dus een schadevergoeding betalen voor de geleden letselschade.

Bewust roekeloos gedrag

Er wordt een uitzondering op deze regel gemaakt wanneer de werkgever kan aantonen dat de werknemer bewust roekeloos gedrag vertoonde. Dit wil zeggen dat de werknemer de veiligheidsvoorschriften bewust negeerde. De werkgever moet dan aantonen dat hij aan alle verplichtingen voldaan heeft en dat het ongeval volledig eigen schuld was. In de praktijk is dit zeer lastig te bewijzen. Dit betekent dat de werkgever bij het overgrote deel van de bedrijfsongevallen aansprakelijk is.

Aansprakelijkheid bij schade door dieren

De eigenaar van een dier is bijna altijd aansprakelijk wanneer het dier letselschade bij een ander veroorzaakt. Er is hierbij sprake van risicoaansprakelijkheid. Dit betekent dat de eigenaar aansprakelijk is, ook al kon hij of zij het ongeval onmogelijk voorkomen. Deze vuistregel is wederom niet op alle situaties van toepassing. Er kan in dergelijke zaken ook sprake zijn van eigen schuld. In dat geval kan ervoor gekozen worden om slechts een deel van de schade te vergoeden.

Aansprakelijkheid bij gebrekkig opstallen

Opstallen zijn gebouwen of wegen. Heeft u letselschade opgelopen omdat de opstal gebreken bevat? Dan is de eigenaar aansprakelijk. De overheid is aansprakelijk bij opstallen zonder particuliere eigenaar. Wanneer u dus letselschade oploopt door een kuil in het wegdek van een openbare weg, dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen.

Direct advies over aansprakelijkheid bij letselschade?

Door de tegenpartij op tijd aansprakelijk te stellen, voorkomt u dat uw letselschadezaak verjaart. De aansprakelijkheid bij letselschade is alleen niet altijd een uitgemaakte zaak. Schakel daarom de hulp in van een ervaren jurist of advocaat. Neem contact met ons op en wij helpen u graag verder: 088 – 100 4300 of nieuweschade@flyct.nl
Of vul het formulier in en wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Benader mij*