Letselschade oorzaken

Letselschade houdt in dat u letsel oploopt door toedoen van een ander. Door het letsel lijdt u schade. Diegene die verantwoordelijk is voor het letsel moet een schadevergoeding betalen. Er zijn verschillende oorzaken van letselschade te bedenken. U bent bijvoorbeeld het slachtoffer van een verkeersongeval, loopt verwondingen op tijdens het uitvoeren van uw werk of loopt letsel op door een dier. Soms heeft u zelfs recht op een schadevergoeding wanneer het letsel (deels) uw eigen schuld is.

Hoe u ook aan het letsel komt, wanneer een ander verantwoordelijk is heeft u recht op een schadevergoeding. De letselschade juristen van Flyct helpen u bij het claimen van de letselschade. Wij bieden gratis rechtshulp bij elke letselschadezaak. Neem vrijblijvend contact met ons op. We zijn bereikbaar via 088 – 1004300.

Oorzaken letselschade

Letselschade opgelopen in het verkeer

Verreweg de meeste zaken met letselschade ontstaan door een verkeersongeval. Jaarlijks zijn er vele duizenden verkeersongevallen in Nederland. Slachtoffers van deze verkeersongevallen krijgen vaak niet de letselschadevergoeding waar ze recht op hebben. De slachtoffers worden benadeeld door de verzekeraar van de aansprakelijke partij en kunnen onvoldoende weerstand bieden door de beperkte kennis van het rechtsgebied. Door een ervaren letselschade jurist in te schakelen, weet u zeker dat u een eerlijke schadevergoeding ontvangt.

Letselschade door een bedrijfsongeval

Wanneer u tijdens het werk letsel oploopt, kunt u een schadevergoeding claimen. De werkgever is bij een bedrijfsongeval namelijk aansprakelijk voor de schade die de werknemer lijdt: hij heeft een zorgplicht naar een ieder die bij de onderneming in dienst is. Wanneer er een ongeval plaatsvindt, zijn er blijkbaar onvoldoende maatregelen getroffen om aan deze plicht te voldoen. Dit maakt de werkgever aansprakelijk voor alle (letsel)schade die voortvloeit uit het ongeval.

Letselschade door dieren

Dieren kunnen veel letselschade veroorzaken. Denk bijvoorbeeld aan het letsel dat veroorzaakt kan worden door een hondenbeet of een schop van een paard. Wanneer een dier letsel veroorzaakt, kunt u de schade verhalen op de eigenaar. De bezitter van een dier is namelijk standaard aansprakelijk voor de veroorzaakte schade, ook wanneer de eigenaar niets aan het ongeval kon doen.

Letselschade door lichamelijk geweld

Wanneer u fysieke of emotionele schade overhoudt na een mishandeling of na seksueel misbruik, kunt u de dader aansprakelijk stellen en een letselschadevergoeding claimen. Voorwaarde hiervoor is wel dat de dader duidelijk aansprakelijk gehouden kan worden voor het letsel en dat er een causaal verband is tussen de mishandeling en het opgelopen letsel.

Letselschade door sport en spel

Tijdens het sporten kan letsel ontstaan door toedoen van andere spelers. Dit hoort deels bij het spel, maar kan ook het gevolg zijn van roekeloos gedrag. Is dit laatste het geval? Dan kunt u een schadevergoeding bij sport en spel claimen.

Overige oorzaken

Er zijn meer oorzaken van letselschade te bedenken dan de oorzaken die we op deze pagina noemen. U kunt bijvoorbeeld ook letselschade claimen wanneer u met de fiets gevallen bent, omdat de gemeente wegwerkzaamheden niet duidelijk afgezet had. U heeft recht op een schadevergoeding wanneer u letsel oploopt door onveilige producten of door gebrekkige opstallen. Daarnaast kunt u letselschade claimen bij extreme ongevallen als een vliegtuigramp.

In principe kunt u altijd een letselschadezaak starten wanneer uw zaak voldoet aan een aantal eisen.

  1. U heeft letsel opgelopen
  2. Een ander is aansprakelijk voor het letsel
  3. U heeft schade geleden door het letsel
  4. U start de zaak voor de verjaringstermijn

U kunt eenvoudig testen of uw zaak aan de gestelde eisen voldoet door online onze letselschadetest te doen. Binnen enkele minuten weet u of u aanspraak kunt maken op een schadevergoeding. De juristen van Flyct kunnen u vervolgens helpen om deze vergoeding ook daadwerkelijk uitgekeerd te krijgen.

Letselschade claimen

Om een schadevergoeding te claimen, is het essentieel dat u de tegenpartij zo snel mogelijk aansprakelijk stelt. U voorkomt hiermee dat uw zaak verjaart. Vervolgens moet u alle schade inventariseren die u naar aanleiding van het letsel opgelopen hebt. Welke schade u precies kunt claimen hangt af van de ernst van het letsel, de soort letselschade en uw persoonlijke situatie.

Neem contact met ons op en wij helpen u graag verder: 088 – 100 4300 of nieuweschade@flyct.nl
Of vul het formulier in en wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Benader mij*