Letselschade en belasting

U krijgt een schadevergoeding omdat u letselschade opgelopen heeft. Aan het einde van het letselschadetraject zal de vaststellingsovereenkomst getekend worden en gaat de tegenpartij over tot betaling. Maar hoe zit het met de belasting in dit traject?

Moet ik belasting betalen over een schadevergoeding?

Nee, u hoeft meestal geen belasting te betalen over een schadevergoeding. Er zijn echter wel wat uitzonderingen te vinden in de wet. De Belastingdienst geeft ook geen volledige helderheid over de beoordeling van een belastingaangifte met een letselschadevergoeding.

Wanneer moet u belasting betalen over de schadevergoeding?

Het komt bijna nooit voor dat u belasting moet betalen over uw letselschadevergoeding. Toch kan de Belastingdienst oordelen dat u belasting moet afdragen over de inkomsten uit de schadevergoeding. Dit kan alleen wanneer verlies van inkomsten deel uitmaakt van de schadevergoeding. U hoeft dan ook alleen belasting te betalen over dit deel.

Een letselschadevergoeding bestaat namelijk uit drie hoofdonderdelen:

  1. Een vergoeding voor gemaakte kosten. Hier vallen kosten onder die u niet had hoeven maken zonder het letsel. U kunt hierbij denken aan medische kosten, kosten voor hulp in de huishouding of kosten voor hulpmiddelen die u moest aanschaffen.
  2. Dit is het onderdeel van de letselschadevergoeding dat u compenseert voor de emotionele schade.
  3. Een vergoeding voor het verlies van inkomsten. In dit onderdeel vergoedt de tegenpartij de inkomsten die u misloopt door het letsel.

U moet in principe belasting betalen over uw inkomsten. De eerste twee hoofdonderdelen van de schadevergoeding vallen hier niet onder. De derde, een vergoeding voor het verlies van inkomsten, wel. Echter, u krijgt in een letselschadevergoeding een compensatie voor de gemiste netto inkomsten. Deze schadevergoeding zou dus ook onbelast moeten zijn. Er zijn echter letselschadezaken bekend waarbij de fiscus anders geoordeeld heeft. Hier dient u dus rekening mee te houden. U kunt wel altijd bezwaar aantekenen tegen een dergelijke beslissing.

Belastinggarantie en letselschade

Om u in te dekken tegen mogelijke belasting over uw schadevergoeding, kunt u belastinggarantie meenemen in de schadeclaim. Door deze belastinggarantie draagt de tegenpartij het risico dat de Belastingdienst toch besluit om belasting te heffen. U kunt in dit geval de belasting alsnog verhalen op de tegenpartij. Het is dan ook aan de tegenpartij om de beslissing van de Belastingdienst aan te vechten.

Waar moet u de letselschadevergoeding invullen bij de belastingaangifte?

Bij een belastingaangifte vult u inkomsten altijd in in Box 1. Een letselschadevergoeding bestaat voor een deel uit inkomsten. Echter, door de constructie van de vergoeding hoeft u deze niet aan te geven in Box 1. U moet wel uw volledige vermogen, en dus de schadevergoeding, invullen in Box 3. Afhankelijk van uw vermogen kan het zo zijn dat u hier rendementsbelasting over moet betalen. Deze kostenpost kunt u echter meenemen in de schadeclaim, zodat u niet een deel van de vergoeding direct weer inlevert bij de Belastingdienst.

Hulp bij een letselschadevergoeding en belasting

Heeft u vragen over de belastingaangifte bij een letselschadevergoeding? Neem dan contact op met de juristen van Flyct via 088-100 43 00. Wij helpen u graag met uw schadeclaim en de bijbehorende vragen over de belasting.

088 100 43 00

Wat is u overkomen?

Wat is u overkomen?

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak kennis met Flyct:

Maak kennis met Flyct

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Letselschadetest

Wij zijn aangesloten bij het Register Letselschade

Flyct is aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL)