Letselschade en belasting

U krijgt een schadevergoeding omdat u letselschade opgelopen heeft. Aan het einde van het letselschadetraject zal de vaststellingsovereenkomst getekend worden en gaat de tegenpartij over tot betaling. Maar hoe zit het met de belasting in dit traject?

Weten hoeveel schadevergoeding u kunt krijgen na uw ongeluk?

Doe de test
Letselschade en belasting

Moet ik belasting betalen over een schadevergoeding?

Een letselschade uitkering is altijd een netto bedrag. Dit betekent dat hierover geen inkomstenbelasting is verschuldigd. U hoeft de uitkering bij letselschade om die reden niet op te geven als inkomen bij uw aangifte voor de Belastingdienst. Met een belastinggarantie draagt de verzekeraar van de wederpartij het risico wanneer er toch een discussie ontstaat met de Belastingdienst. Het is dan aan de verzekeraar van de wederpartij om de beslissing van de Belastingdienst aan te vechten.

Wanneer moet u belasting betalen over de vergoeding?

Het komt bijna nooit voor dat u belasting moet betalen over uw letselschadevergoeding. Toch kan de Belastingdienst oordelen dat u belasting moet afdragen over de inkomsten uit de schadevergoeding. Dit kan alleen wanneer verlies van inkomsten deel uitmaakt van de schadevergoeding. U hoeft dan ook alleen belasting te betalen over dit deel.

Drie hoofdonderdelen van de letselschadevergoeding:

 1. Een vergoeding voor gemaakte kosten. Hieronder vallen kosten die u niet had hoeven maken zonder het letsel. U kunt hierbij denken aan medische kosten, kosten voor hulp in de huishouding of kosten voor hulpmiddelen die u moest aanschaffen.
 2. Dit is het onderdeel van de letselschadevergoeding dat u compenseert voor de emotionele schade.
 3. Een vergoeding voor het verlies van inkomsten. In dit onderdeel vergoedt de tegenpartij de inkomsten die u misloopt door het letsel.

U moet in principe belasting betalen over uw inkomsten. De eerste twee hoofdonderdelen van de schadevergoeding vallen hier niet onder. De derde, een vergoeding voor het verlies van inkomsten, wel. Maar, u krijgt in een letselschadevergoeding een compensatie voor de gemiste netto inkomsten. Deze schadevergoeding zou dus onbelast moeten zijn. Er zijn letselschadezaken bekend waarbij de fiscus anders geoordeeld heeft. Hier moet u rekening mee houden. U kunt wel altijd bezwaar aantekenen tegen zo’n beslissing.

Belastinggarantie en letselschade

Om u in te dekken tegen mogelijke belasting over uw schadevergoeding, kunt u belastinggarantie meenemen in de schadeclaim. Hierdoor draagt de verzekeraar van de wederpartij het risico wanneer de Belastingdienst toch besluit om belasting te heffen. Het is dan aan de verzekeraar van de wederpartij om de beslissing van de Belastingdienst aan te vechten.

Waar vul je letselschadevergoeding in bij de belastingaangifte?

U moet uw volledige vermogen, dus de schadevergoeding, invullen in Box 3. Afhankelijk van uw vermogen kan het zo zijn dat u hier vermogensbelasting over moet betalen. Door dit als ‘belastingschade’ mee te nemen in de schadeclaim, voorkomt u dat u een deel van de vergoeding direct weer moet afdragen aan de Belastingdienst.

Hulp bij letselschade

Heeft u vragen over de belastingaangifte bij een letselschadevergoeding?

Neem contact met ons op en wij helpen u graag verder: 088 – 100 4300 of nieuweschade@flyct.nl
Of vul het formulier in en wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Benader mij*

Veelgestelde vragen

 • Is een schadevergoeding belastingvrij?

  Ja, een schadevergoeding is belastingvrij. Een letselschade uitkering is altijd een netto bedrag. Dit betekent dat u hierover geen inkomstenbelasting hoeft te betalen.

 • Wat is belastinggarantie bij schadevergoeding?

  Een belastinggarantie in de letselschade is een verklaring van de betalende tegenpartij dat er geen belasting word opgelegd door de Belastingdienst. Mocht dit wel opgelegd worden, zal de verzekeraar hiervoor opdraaien.

 • Hoe geef ik de schadevergoeding op bij de belastingdienst?

  U dient uw schriftelijke verzoek in daar waar volgens u onrechtmatig is gehandeld. Dit kan zijn bij uw Belastingkantoor, bij de Douane of Dienst Toeslagen. U kunt daarvoor het formulier Verzoek Schadevergoeding gebruiken.

  In uw verzoek geeft u aan welke schade u als direct gevolg van dit onrechtmatig handelen heeft geleden. U moet de schade aantonen, bijvoorbeeld met facturen en betaalbewijzen.

  Bron: belastingdienst.nl