Letselschade berekenen

Het berekenen van een letselschadevergoeding is als gevolg van een ongeval en is ingewikkelder dan het lijkt. De schadevergoeding wordt namelijk volledig gebaseerd op de persoonlijke situatie van het slachtoffer. Zaken als de ernst van het letsel, de lichamelijke beperkingen als gevolg van het letsel, de leeftijd van het slachtoffer en de duur van het herstel wegen allemaal mee in de berekening van letselschade. Zo kunt u bijvoorbeeld ook recht hebben op mogelijk smartengeld. Neem contact met ons op.

Letselschade berekenen

Hoe wordt letselschade berekend?

De hoogte van de schadevergoeding bij letselschade wordt berekend aan de hand van de persoonlijke situatie van het slachtoffer en de ernst van het letsel dat is opgelopen. In de berekening spelen diverse factoren een rol.

Allereerst bestaat de schadeclaim uit twee hoofdonderdelen: immateriële en materiële schade. Een letselschadetraject begint meestal bij het berekenen van de materiële schadevergoeding. In de schadeclaim wordt onder andere rekening gehouden met:

  • De leeftijd van het slachtoffer
  • Het type letsel
  • De ernst van het letsel
  • De invloed van het letsel op het dagelijks leven van het slachtoffer
  • De mate van arbeidsongeschiktheid
  • De impact op het carrièreperspectief van het slachtoffer
  • De tijdsduur van het herstel

Aan de hand van bovenstaande onderdelen wordt bepaald welke schadeposten van toepassing zijn op de situatie van het slachtoffer. Aan deze schadeposten wordt vervolgens een bedrag toegekend.

Bij bepaalde schadeposten is dit bedrag eenvoudig te berekenen. De schadepost medische kosten bestaat bijvoorbeeld uit het bedrag dat het slachtoffer daadwerkelijk kwijt is aan de medische behandeling van zijn of haar letsel. Dit ligt iets gecompliceerder bij de schadepost voor de impact op het carrièreperspectief. Hoe bepaal je namelijk in hoeverre de kans op promotie gehinderd wordt door het letsel? En welk bedrag moet hier dan aan gekoppeld worden? Een ervaren letselschade jurist of advocaat heeft de noodzakelijke juridische expertise om dit op de juiste manier te berekenen en te onderbouwen. Door deze hulp weet u zeker dat u een eerlijke schadevergoeding ontvangt.

Naast de materiële schade bestaat de schadeclaim uit een schadevergoeding voor immateriële schade. Dit onderdeel bestaat uit de smartengeldvergoeding. Omdat immateriële schade voor iedereen verschillend is, gaat het berekenen van smartengeld iets anders in zijn werk dan de berekening voor de materiële schade.

Hoe wordt smartengeld berekend?

Smartengeld is de vergoeding die een slachtoffer ontvangt voor de psychische schade die met het letsel gepaard gaat. Dit is een zeer subjectieve en dus moeilijk meetbare schadepost. In een letselschadezaak wordt om deze reden gebruik gemaakt van jurisprudentie uit eerdere zaken. Een schadebeoordelaar kijkt dan naar vergelijkbare zaken uit het verleden en baseert hier het smartengeld op.

Hulp bij het berekenen van letselschade

Het berekenen van een schadevergoeding bij letselschade is een ingewikkeld proces. De juristen van Flyct kunnen u direct helpen en een vrijblijvend advies geven. U ziet hierdoor geen schadeposten over het hoofd en u krijgt een eerlijke schadevergoeding.

Neem contact met ons op en wij helpen u graag verder: 088 – 100 4300 of nieuweschade@flyct.nl
Of vul het formulier in en wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Benader mij*