Smartengeld - Wat is dat en hoe claim je? - Flyct

Smartengeld

smartengeld

WAT IS SMARTENGELD?

Smartengeld is een vergoeding voor immateriële schade: psychische, lichamelijke opgelopen schade of klachten als gevolg van een letsel na bijvoorbeeld een verkeersongeluk, aanrijding of bedrijfsongeval. Affectieschade is een vorm van smartengeld voor naasten van slachtoffers. Met affectieschade wordt de immateriële schade bedoeld, die bestaat uit het verdriet dat wordt veroorzaakt door het overlijden van of ernstig gewond raken van een naaste. De hoogte van smartengeld is niet eenvoudig vast te stellen en is afhankelijk van diverse factoren. Het gaat om onzichtbare schade en het is lastig daar een bedrag voor te bepalen.

HOE WERKT HET VASTSTELLEN VAN SMARTENGELD?

Het definitief vaststellen van smartengeld kan lang duren omdat pas bij een medische eindsituatie (letsel is er niet meer of er is geen perspectief op genezing en er is sprake van een blijvende beperking of ziekte) de hoogte van het smartengeld kan worden vastgesteld.

In Nederland is het uitsluitend mogelijk om smartengeld te eisen als je het slachtoffer bent. Directe naasten, partners of eventuele achterblijvers komen niet in aanmerking voor de compensatie van schade. Uitzondering hierop is de affectieschade. Een mogelijkheid is om shockschade te claimen, in het treurige geval hij of zij uit de eerste hand geconfronteerd is met de afschuwelijke gevolgen van een ongeluk of gebeurtenis.

De hoogte van smartengeld wordt mede bepaald door te kijken naar recente jurisprudentie in zeer vergelijkbare zaken. Op het internet zijn veel voorbeelden van eerdere letselschadezaken te vinden. Deze komen vaak uit de smartengeldgids van de ANWB. Verzekeraars, letselschadejuristen en rechters maken vaak gebruik van de jurisprudentie uit deze gids om smartengeld vast te stellen.

  • Gering letsel (hersenschudding, vleeswond, kneuzing)
  • Licht letsel (litteken, inwendig letsel, beschadiging gebit)
  • Matig letsel (whiplash, blijvend nekletsel, psychische schade)
  • Ernstig letsel (verbrijzelde botten, schedelbasisfractuur, bewusteloos geweest)
  • Zwaar letsel (karakterverandering, verlies smaak/reuk, geestelijke stoornissen)
  • Zeer zwaar letsel (blind aan beide ogen, spraakstoornis, ernstige verbranding)
  • Uitzonderlijk zwaar letsel (totale dwarslaesie, niet kunnen communiceren)

Voorbeelden uit de ANWB gids

Toegewezen smartengeld: €15.155 (meisje 13 jaar)

De bromfiets van haar vader, bij wie ze achterop zat, werd aangereden door een rechtsafslaande vrachtwagen. Ten gevolge hiervan is de huid van haar linkerbeen ernstig beschadigd. Ook heeft zij letsel aan haar linkerenkel opgelopen. Omdat de huid van haar been niet goed genas, heeft zij een huidtransplantatie moeten ondergaan. Hierdoor heeft zij ontsierende littekens op haar been, waardoor dit ontoonbaar is, huidverkleuring, beperkingen bij het lopen en treedt er vochtophoping op. Verder heeft zij pijnklachten bij weersverandering. De rechtbank houdt rekening met een ernstige aantasting van haar levensvreugde. Zij schaamt zich voor haar littekens en wil bijv. daarom niet zwemmen of jurken dragen. In beperkte mate arbeidsongeschikt geworden.

Toegewezen smartengeld: €2.189 (vrouw 30 jaar)

Tijdens het aan de hand meevoeren van een paard, heeft het paard een onverwachte beweging gemaakt waardoor de vrouw ten val is gekomen. Gebroken kaak, enkele kiezen afgebroken. Operatie waarbij haar kaken 6 weken zijn vastgezet; ze kon toen alleen vloeibaar voedsel nuttigen. 3 dagen ziekenhuis, gevolgd door revalidatie thuis. Meerdere behandelingen bij kaakchirurg en tandarts, nog meerdere uitgebreide tandartsbehandelingen in de toekomst, waarbij bestaande kronen waarschijnlijk nog 3 keer vervangen moeten worden.

Toegewezen smartengeld: €7.207 (man 42 jaar vertegenwoordiger)

Hij is stilstaand in een file van achteren aangereden. Ten gevolge hiervan heeft hij een whiplash opgelopen, zich uitend in hoofdpijn, concentratieverlies, duizeligheid, tintelingen vanuit de nek uitstralend naar armen en benen. 3 jaar na ongeval is meneer weer 100% arbeidsgeschikt. Heeft wel nog steeds fysiotherapeutische behandeling nodig. Kan zijn hobby, motorrijden, niet meer beoefenen.

BELANGRIJKE FACTOREN VOOR DE HOOGTE VAN SMARTENGELD

Om de hoogte van het smartengeld te bepalen wordt er onder andere gekeken naar de leeftijd, de ernst van de schade, het genezingsproces, beperkingen in het uitvoeren van hobby’s of werkzaamheden, afhankelijk worden van naasten etc.

Doe hier onze letselschade test en ontdek de mogelijkheden voor verhaal en uw kans op schadevergoeding na een ongeval of meld meteen hier uw letselschade als gevolg van een ongeval (geen mishandeling of medische misser).

LAAT FLYCT JE HELPEN BIJ JE ZAAK

Heeft u hulp nodig met het indienen en berekenen van uw schadevergoeding? Flyct zorgt ervoor dat u de smartengeldvergoeding krijgt waar u recht op heeft. Onze dienstverlening kost u niets én alle juridische kosten worden verhaald op de verantwoordelijke partij. Door onze gratis juridische hulp weet u dat u geen schadeposten over het hoofd ziet en dat de juiste persoon aansprakelijk gesteld wordt. Onze advocaten helpen u graag.

Neem vrijblijvend contact op met Flyct via nieuweschade@flyct.nl of 088 100 4300.

U kunt ook onderstaand formulier invullen. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

088 100 43 00

Wat is u overkomen?

Wat is u overkomen?

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak kennis met Flyct:

Maak kennis met Flyct

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Letselschadetest

Wij zijn aangesloten bij het Register Letselschade

Flyct is aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL)