Letselschade expert

Onze letselschade experts zijn specialist in het verhalen van schade. Wanneer u letsel oploopt bij een ongeval is er namelijk een grote kans dat u recht heeft op een schadevergoeding. Er is echter een verschil tussen recht hebben en recht krijgen. Het is om die reden verstandig om zo snel mogelijk een letselschade expert in te schakelen. Deze specialist kan u helpen bij het aansprakelijk stellen van de tegenpartij, met de berekening van de schadeclaim en met de uiteindelijke uitbetaling. Door de rechtshulp van een letselschade expert weet u zeker dat u niet benadeeld wordt door de verzekering van de tegenpartij. U krijgt de schadevergoeding waar u recht op heeft.

Marloes Rietveld

Welke rechtshulp bij letselschade?

Er zijn verschillende vormen van rechtshulp bij letselschade. U kunt bijvoorbeeld kiezen tussen een letselschade jurist en een letselschade advocaat. De twee letselschade experts lijken in veel opzichten op elkaar. Toch zijn er enkele belangrijke verschillen.

Het voornaamste verschil zit hem in de kosten die de letselschade expert rekent. Een letselschade jurist mag gratis voor u aan de slag. De kosten die de jurist maakt worden volledig betaald door de verzekeraar van de tegenpartij. Een letselschade advocaat mag niet gratis voor u werken. Wel hanteren zij vaak een no-cure-no-pay regeling. Dit betekent dat u niet betaalt wanneer u geen schadevergoeding ontvangt. Zodra de zaak wel succesvol is, betaalt u een deel van de schadevergoeding aan de advocaat. Hierdoor houdt u dus uiteindelijk minder geld over dan bij de letselschade jurist. Één van onze letselschade experts helpt u met het verkrijgen van een vergoeding. Ook bepaalt de letselschade expert de hoogte van de vergoeding.

Een ander verschil is dat een advocaat altijd mag procederen voor de rechtbank. Een letselschade jurist mag dit slechts onder bepaalde voorwaarden. Wanneer er een conflict is in uw letselschadezaak dat niet opgelost kan worden met de verzekeraar, dan moet de letselschade expert naar de rechter stappen om het gelijk te halen. Een letselschade advocaat mag dit altijd, een letselschade jurist slechts in bepaalde situaties. In de praktijk blijkt dit verschil tussen de twee experts verwaarloosbaar. Een letselschadezaak komt namelijk bijna nooit bij de rechter. In het overgrote deel van de gevallen wordt de zaak opgelost tussen de verzekeraar van de tegenpartij en de rechtshulp van het slachtoffer.

Waar helpt een letselschade expert mee?

Een letselschade expert helpt u in het volledige letselschadetraject. Dit loopt van het aansprakelijk stellen van de tegenpartij tot de uiteindelijke uitbetaling.

In het kort helpen wij u bij de volgende stappen.

  1. Tegenpartij aansprakelijk stellen
  2. De discussie aangaan met de verzekeraar van de tegenpartij
  3. Bewijs verzamelen om uw schade aan te tonen
  4. Voorschot aanvragen indien nodig
  5. Uw hersteltraject in kaart brengen door in gesprek te gaan met uw behandelaar
  6. Bij medische uitbehandeling onderhandelen we met de verzekeraar
  7. Wij berekenen de hoogte van de schadevergoeding, inclusief smartengeld
  8. Na uw akkoord wordt u uitbetaald en is uw letselschadezaak afgehandeld
  9. Kan uw zaak niet in goed overleg met de verzekeraar worden geregeld, dan stappen we namens u naar de rechter

Letselschade expert inschakelen

Heeft u letselschade opgelopen en is een ander hiervoor verantwoordelijk? Schakel dan een letselschade expert van Flyct in om u bij te staan. Samen met u zorgen we ervoor dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. Dit doen we ook nog eens geheel gratis.

Advies van een letselschadespecialist

Bent u slachtoffer geworden van een ongeluk en heeft u schade opgelopen? Zoek dan gratis rechtshulp bij Flyct. Flyct heeft jaren ervaring in letselschadebehandeling voor slachtoffers. Win bij onze experts advies in over een claim.

Neem contact met ons op en wij helpen u graag verder: 088 – 100 4300 of nieuweschade@flyct.nl
Of vul het formulier in en wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Benader mij*