Letselschade door gladheid, is dat verhaalbaar?

De temperatuur is onder het vriespunt en de Nederlandse wegen, paden en stoepen zijn bedekt onder een laag sneeuw en ijs. Een prachtig beeld, maar met een keerzijde. Het aantal ongevallen waarbij letselschade wordt opgelopen neemt dan volgens het Verbond van Verzekeraars met 50% toe.

Het is dan ook niet toevallig dat er juist in de komende maanden door veel slachtoffers één vraag veelvuldig gesteld wordt: Is deze schade verhaalbaar?

Geen aansprakelijkheid op grond van gebrekkig wegdek

Als er sprake is van een gebrek van de weg, dan kan de wegbeheerder voor de schade die daardoor ontstaat aansprakelijk worden gehouden op grond van artikel 6:174 lid 2 BW. De wegbeheerder is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van de weg en de inrichting daarvan. Een gebrek zoals bedoeld in bovengenoemd artikel, kan een kuil in het wegdek zijn, een versleten asfaltlaag, maar ook een onoverzichtelijke inrichting van de weg door het niet plaatsen van verkeerstekens en borden.

Gladheid van de weg door ijzel, sneeuw of ijs maakt de weg zelf niet gebrekkig, zo overwoog de Hoge Raad in haar arrest van 3 mei 2002.

Schending zorgplicht?

Toch kan de wegbeheerder aansprakelijk zijn op grond van artikel 6:162 BW wanneer ze onvoldoende heeft gedaan om de weg in een goede staat te laten verkeren.

De wegbeheerder heeft voor wat betreft die zorgplicht als het gaat om gladheid van de wegen geen resultaatsverbintenis, maar slechts een inspanningsverbintenis en mag zelf (in grote mate) bepalen hoe ze die zorgplicht invult. Dit betekent dat van een wegbeheerder niet kan worden verwacht dat alle wegen vrij van ijs en sneeuw zijn. Het ligt aan de concrete omstandigheden van het geval of de zorgplicht is geschonden bijv. een gedeelte van de strooiroute niet gestrooid (vergeten of verkeerd), terwijl het erg glad is en het overige gedeelte van de strooiroute wel is gestrooid. Strooiroutes zijn vaak openbaar. Laat de wegbeheerder een gevaar zettende situatie echter voortbestaan, terwijl ingrijpen van haar kon worden verlangd, dan is aansprakelijkheid mogelijk.

Eigen schuld?

Misschien nog wel belangrijker voor wat betreft de aansprakelijkheidsvraag, is de constatering dat de gedragingen van de weggebruiker zelf een cruciale rol spelen. In de rechtspraak ziet men dan ook dat eigen verantwoordelijkheid van de weggebruiker om zich aan te passen aan de veranderlijke weersomstandigheden centraal staat. De weggebruiker mag er niet zonder meer op rekenen dat de wegbeheerder -op elk moment en in elke situatie- een onbelemmerde doorgang verleent.

Het blijft dus voor de weggebruiker een kwestie van goed uitkijken. Mocht het desondanks misgaan dan helpt Flyct Letselschade u bij vragen over – én het mogelijke verhaal van – de (letsel)schade. Bel ons op 088-10043 of mail naar nieuweschade@flyct.nl. U kunt ook alvast een letselschadetest doen:

Letselschadetest