Wat zijn de rechten van benadeelden?

Voor het behandelen van een letselschade is in sommige gevallen medisch onderzoek nodig. Met de medische gegevens moet zorgvuldig worden omgegaan. In de Medische Paragraaf bij de Gedragscode Behandeling Letselschade en de Gedragscode Openheid Medische Incidenten staat wat de rechten en plichten zijn omtrent het omgaan met medische gegevens. De belangrijkste regels vindt je hieronder.

 

Inzagerecht

Voor het gehele rapport ten aanzien van het medisch onderzoek geldt dat je recht hebt op inzage. Je ontvangt ook een kopie van het rapport voordat deze aan jouw belangenbehartiger of de verzekeraar wordt verzonden.

 

Correctierecht

Voor alle rapportages geldt het correctierecht. Je hebt het recht om correcties aan te laten brengen in het rapport met betrekking tot feitelijke onjuistheden. Denk bijvoorbeeld aan onjuiste namen, adressen, data etc. De onderzoeksgegevens, beschouwing en conclusies kunnen niet gecorrigeerd worden. Dit is namelijk de visie van de expertise arts. Eventuele reacties op de conclusies worden als bijlage toegevoegd aan de rapportage en naar de aanvrager(s); de belangenbehartiger en verzekeraar verzonden.

 

Blokkeringsrecht

Het blokkeringsrecht is van toepassing bij aansprakelijkheidszaken (WA,  werkgeversaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid). Als je het rapport blokkeert, wordt dat niet naar de aanvrager(s); de belangenbehartiger en verzekeraar gezonden. De aanvrager(s) kunnen aan deze blokkering wel consequenties verbinden. Zo kunnen zij bijvoorbeeld stellen dat zij zonder het rapport jouw schadeclaim niet goed kunnen beoordelen.

Het blokkeringsrecht is niet van toepassing bij expertises die aangevraagd worden door de medisch adviseur van een verzekeraar waar een arbeidsongeschiktheidsverzekering of (collectieve) ongevallenverzekering mee is afgesloten. Bij het aangaan van de verzekering wordt de verzekeraar het recht verleend onderzoek te (laten) verrichten naar klachten en afwijkingen die een grond zouden kunnen vormen voor een eventuele uitkering op basis van die verzekering.

 

Mocht je gebruik willen maken van het blokkeringsrecht neem dan eerst contact op met jouw belangenbehartiger. Flyct helpt je kostenloos.  Wij bespreken samen jouw rechten, opties en de eventuele consequenties.

 

Heb je letsel opgelopen? En wil je weten je een schadeclaim kan indienen? Doe de letselschadetest via de button. In 3 vragen ontdek je of je recht hebt op een schadevergoeding.
Of neem direct contact met ons op.

Doe hier onze letselschadetest