Wat zijn de rechten van benadeelden?

 Voor het behandelen van een letselschade is in sommige gevallen medisch onderzoek nodig. Met de medische gegevens moet zorgvuldig worden omgegaan. In de Medische Paragraaf bij de Gedragscode Behandeling Letselschade en de Gedragscode Openheid Medische Incidenten staat wat de rechten en plichten zijn omtrent het omgaan met medische gegevens. De belangrijkste regels vindt u hieronder.

 

Inzagerecht

Voor het gehele rapport ten aanzien van het medisch onderzoek geldt dat u recht heeft op inzage heeft u recht op inzage. U ontvangt ook een kopie van het rapport voordat deze aan uw belangenbehartiger of de verzekeraar wordt verzonden.

 

Correctierecht

Voor alle rapportages geldt het correctierecht. U heeft het recht om correcties aan te laten brengen in het rapport met betrekking tot feitelijke onjuistheden. Denk bijvoorbeeld aan onjuiste namen, adressen, data etc. De onderzoeksgegevens, beschouwing en conclusies kunnen niet gecorrigeerd worden. Dit is namelijk de visie van de expertise arts. Eventuele reacties op de conclusies worden als bijlage toegevoegd aan de rapportage en naar de aanvrager(s); de belangenbehartiger en verzekeraar verzonden.

 

Blokkeringsrecht

Het blokkeringsrecht is van toepassing bij aansprakelijkheidszaken (WA,  werkgeversaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid). Als u het rapport blokkeert, wordt dat niet naar de aanvrager(s); de belangenbehartiger en verzekeraar gezonden. De aanvrager(s) kunnen aan deze blokkering wel consequenties verbinden. Zo kunnen zij bijvoorbeeld stellen dat zij zonder het rapport uw schadeclaim niet goed kunnen beoordelen.

 

Het blokkeringsrecht is niet van toepassing bij expertises die aangevraagd worden door de medisch adviseur van een verzekeraar waar een arbeidsongeschiktheidsverzekering of (collectieve) ongevallenverzekering mee is afgesloten. Bij het aangaan van de verzekering wordt de verzekeraar het recht verleend onderzoek te (laten) verrichten naar klachten en afwijkingen die een grond zouden kunnen vormen voor een eventuele uitkering op basis van die verzekering.

 

Mocht u gebruik willen maken van het blokkeringsrecht neemt u dan eerst contact op met uw belangenbehartiger. Flyct helpt u kostenloos.  Wij bespreken samen uw rechten, opties en de eventuele consequenties.