De Schuldloze derderegeling, een uitkomst voor de bijrijder

Mevrouw X zit op 2 januari 2014 nietsvermoedend bij een goede vriend, de heer Y, in de auto. Op een bepaald moment ziet ze vanuit een zijstraat rechts van haar een auto met hoge snelheid op haar af komen. Een aanrijding is onvermijdbaar.

De auto waarin mevrouw X zit wordt ter hoogte van haar passagierstoel aangereden. Hierbij loop mevrouw X ernstig nekletsel op. Al gauw wordt duidelijk dat de aansprakelijkheidsdiscussie in alle hevigheid losbarst. De WAM-verzekeraar van de auto die haar heeft aangereden wijst de aansprakelijkheid af, evenals WAM-verzekeraar van het voertuig waar ze in zit.

Bovengeschetste situatie komt in de praktijk vaak voor. Een aansprakelijkheidsdiscussie kan soms – hoe vervelend ook voor de betrokkenen – lange tijd voortduren. Een onwenselijke situatie voor mevrouw X die weet dat één van beide partijen aansprakelijk is, maar ze weet alleen niet wie. Moet ze dan wachten tot de andere partijen de discussies omtrent de aansprakelijkheid hebben beslecht?

Op 19 december 2007 heeft het Verbond van Verzekeraars Bedrijfsregeling 7 vastgesteld om deze – voor mevrouw X zeer onbevredigende situatie – uniform te regelen. Mevrouw X kan kiezen welke van de twee betrokken verzekeraars ze wenst aan te spreken.

De verzekeraar die ze als eerste aanspreekt, zal de schaderegeling ter hand moeten nemen. Deze verzekeraar wordt ook wel de regelend verzekeraar genoemd. Deze regelende verzekeraar gaat voor mevrouw X dan over tot afwikkeling van de schade, ook al blijkt deze verzekeraar niet of slechts gedeeltelijk aansprakelijk te zijn.

Daarnaast voorziet de genoemde bedrijfsregeling in de situatie dat een slachtoffer letsel heeft opgelopen door twee ongevallen. Mevrouw X heeft het geluk, wat haar ontbrak in het vorige jaar en waar ze juist naar op zoek was in 2014, helaas niet aan haar zijde.

Nog geen week later raakt ze opnieuw betrokken bij een verkeersongeval. Ze wordt al rijdend op haar fiets op de rotonde aangereden en komt daarbij ten val. Ze grijpt direct met haar hand naar haar nek en been. Ze blijkt wederom letsel te hebben opgelopen. De verzekeraar van de automobilist die haar op de rotonde aanreed verwijst voor het verhaal van het nekletsel naar de verzekeraar die betrokken was bij het eerste ongeval, want zo wordt haar medegedeeld: u had immers al nekletsel.

Het uitgangspunt is een actieve schaderegeling

De verzekeraar die betrokken is bij het tweede ongeval, mag – indien niet direct is vast te stellen welk letsel toe te rekenen is aan welk ongeval – niet verwijzen naar een andere verzekeraar. Uitgangspunt is een actieve schaderegeling, waarbij de verzekeraar die verneemt dat er sprake is van een zogenoemde meervoudige veroorzaking, verplicht is met de andere verzekeraar in overleg te treden wie als regelend verzekeraar zal optreden. In de praktijk leidt dit nog regelmatig tot onduidelijke situaties en discussies. Flyct.nl staat het slachtoffer, zoals mevrouw X, graag bij om haar te helpen met het verhaal van haar schade.

Doe hier onze letselschade test en ontdek de mogelijkheden voor verhaal en uw kans op schadevergoeding na een ongeval of meld meteen hier uw letselschade als gevolg van een ongeval (geen mishandeling of medische misser).

 

[new_royalslider id=”5″]