Nieuws

BEM-clausule (Belegging, Erfenis en andere gelden Minderjarigen)

BEM-clausule (Belegging, Erfenis en andere gelden Minderjarigen)
Op het moment dat een (letsel)schadevergoeding aan een minderjarige gaat worden betaald is het aan de wettelijke vertegenwoordiging van de minderjarige om aan de Kantonrechter toestemming te vragen om de schaderegeling te mogen aangaan namens de minderjarige. Dit geschiedt middels een verzoekschrift. Is op dat moment de minderjarige ouder dan 12 jaar dan moet hij of zij dit mede ondertekenen.

Deze machtiging van de rechter bevat doorgaans als voorwaarde dat de vrijkomende gelden worden belegd overeenkomstig wettelijk bepaalde voorschriften. In de praktijk komt het er op neer dat er voor de minderjarige een spaarrekening wordt geopend op basis van een BEM-clausule.

De clausule houdt in dat de hoofdsom gedurende zijn of haar minderjarigheid wordt geblokkeerd met uitzondering van de rente. Alleen met toestemming van de Kantonrechter kan in die periode de som ten behoeve van het kind worden aangetast.

088 100 43 00

Wat is u overkomen?

Wat is u overkomen?

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak kennis met Flyct:

Maak kennis met Flyct

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Letselschadetest

Wij zijn aangesloten bij het Register Letselschade

Flyct is aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL)