Op het moment dat een (letsel)schadevergoeding aan een minderjarige gaat worden betaald is het aan de wettelijke vertegenwoordiging van de minderjarige om aan de Kantonrechter toestemming te vragen om de schaderegeling te mogen aangaan namens de minderjarige. Dit geschiedt middels een verzoekschrift. Is op dat moment de minderjarige ouder dan 12 jaar dan moet hij of zij dit mede ondertekenen.

Deze machtiging van de rechter bevat doorgaans als voorwaarde dat de vrijkomende gelden worden belegd overeenkomstig wettelijk bepaalde voorschriften. In de praktijk komt het er op neer dat er voor de minderjarige een spaarrekening wordt geopend op basis van een BEM-clausule.

De clausule houdt in dat de hoofdsom gedurende zijn of haar minderjarigheid wordt geblokkeerd met uitzondering van de rente. Alleen met toestemming van de Kantonrechter kan in die periode de som ten behoeve van het kind worden aangetast.