De beste dienstverlening voor uw klanten

Heeft u letselschade door gebreken aan een gebouw of weg? Dan heeft u mogelijk recht op een schadevergoeding. Letsel dat veroorzaakt wordt door gebreken aan opstallen, moet namelijk vergoed worden door de eigenaar.

Om schade te claimen, moet u eerst de eigenaar of bezitter van de opstal aansprakelijk stellen. De letselschade juristen van Flyct helpen u hierbij. Neem vrijblijvend contact met ons op voor gratis juridisch advies. Wij zijn 24/7 bereikbaar via 088 100 4300.

Wilt u liever eerst weten of u recht heeft op een schadevergoeding? Vul dan de online letselschadetest in. Binnen enkele minuten weet u of u uw schade kunt claimen.

Weten hoeveel schadevergoeding u kunt krijgen na uw ongeluk?

Doe de test

Gebrekkige opstallen

In artikel 6:174 van het Burgerlijk Wetboek staat dat bezitters van opstallen aansprakelijk zijn voor de schade die veroorzaakt wordt door gebreken aan deze opstallen, maar wat valt er precies onder een opstal?

Een opstal is een bouwwerk of een ander door de mens op de grond geplaatst object. Een schuur, schutting of tuinhuisje is dus een opstal, maar ook wegen en paden tellen als opstallen. Ook onderdelen van een gebouw tellen als een opstal. U kunt hierbij denken aan liften, trappen en plafonds.

Tijdelijke bouwwerken vallen niet onder deze regeling. Bouwketen en steigers tellen dus niet als opstal.

Aansprakelijkheid bij letsel door gebrekkige wegen of gebouwen

In principe is de eigenaar van een opstal aansprakelijk wanneer gebreken aan het opstal letsel veroorzaken. Er is sprake van een gebrek wanneer de opstal niet voldoet aan de eisen die daar redelijkerwijs aan gesteld mogen worden en hierdoor een gevaar oplevert voor personen of zaken. Welke eisen er redelijkerwijs gesteld mogen worden aan een opstal verschilt per opstal en per situatie. Een vallende dakpan zal namelijk eerder als gebrek aangemerkt worden wanneer er sprake is van achterstallig onderhoud dan wanneer er een zware storm woedt.

De eigenaar van een gebouw of weg is van rechtswege aansprakelijk bij letselschade door de zogenaamde risicoaansprakelijkheid. Dit houdt in dat een eigenaar van een opstal automatisch de verantwoordelijkheid op zich neemt voor eventuele schade. De eigenaar hoeft dus niet direct schuldig te zijn aan het gebrek om hiervoor aansprakelijk gesteld te worden. Bij letselschade door wegwerkzaamheden aan openbare wegen kunt u de schadeclaim indienen bij de lokale overheid. Zij zijn namelijk eigenaar van de openbare gronden binnen de gemeente.

Bij het claimen van letselschade bij gebrekkige opstallen is het wel van belang dat het verband tussen de schade en het gebrek aangetoond kan worden. U kunt dus alleen zaken claimen die een gevolg zijn van het ongeval door een gebrekkige weg of gebouw.
Tot slot moet er bij het bepalen van de schadevergoeding  altijd een afweging gemaakt worden tussen de risicoaansprakelijkheid, de mate van eigen schuld van het slachtoffer en de preventieve maatregelen die de eigenaar genomen heeft.

Letselschade claimen bij gebrekkige opstallen?

Heeft u letselschade opgelopen door een gebrek aan een gebouw of weg en wilt u een schadevergoeding claimen? Neem dan contact op met de letselschade juristen van Flyct. Wij gaan de strijd aan met de verzekeraar van de tegenpartij en zorgen ervoor dat u een eerlijke schadevergoeding krijgt. Vul onderstaand formulier in of neem contact met ons op via: nieuweschade@flyct.nl of 088 100 4300.

Aanhef*
Naam*
Benader mij*