Letselschade door sport en spel

Tijdens het sporten kan er letsel ontstaan door toedoen van andere spelers. In bepaalde gevallen kunt u aanspraak maken op een letselschadevergoeding. De letselschade juristen van Flyct helpen u graag aan een eerlijke schadevergoeding.

Wilt u weten of u recht heeft op een schadevergoeding? Doe dan de online letselschadetest. Binnen vijf minuten weet u of u een letselschadevergoeding kunt claimen.

Doe de test

Wanneer kunt u de medespeler aansprakelijk stellen?

De Hoge Raad heeft bepaald dat sporten bepaalde risico’s met zich meebrengt. U kunt uw medespeler dus niet altijd aansprakelijk stellen voor de geleden schade. Door deel te nemen aan de sport of het spel accepteert u het verhoogde risico op letsel.

Toch kunt u onder bepaalde voorwaarden de veroorzaker van het letsel aansprakelijk stellen. Er moet dan sprake zijn van een onrechtmatige daad tijdens de sport of het spel.

Wat is een onrechtmatige daad?

Een onrechtmatige daad staat in de wet gedefinieerd als ‘een handelen of een nalaten waarmee iemand op onwettige of onbehoorlijke wijze een ander schade toebrengt’. In het geval van sport en spel bekijkt een rechter vaak of de handeling bij het spel hoort of niet. De kans dat een handeling aangemerkt wordt als onrechtmatige daad is aanzienlijk kleiner wanneer de handeling bij de sport hoort.

Een voetballer is bijvoorbeeld niet aansprakelijk wanneer hij een tackel op de bal maakt en hierbij de tegenstander ongelukkig raakt. Hij is wel aansprakelijk wanneer hij een harde tackel maakt op een speler die niet eens de bal heeft. In de eerste situatie hoort de handeling bij het spel, bij de tweede situatie duidelijk niet.

Welke schade kunt u claimen bij letsel door sport en spel?

Het is niet eenvoudig om te zeggen welke schade u kunt claimen zonder eerst het dossier in te zien. De schade die u kunt claimen is namelijk volledig afhankelijk van uw persoonlijke situatie. We bekijken welke impact het letsel heeft op uw leven en welke kosten u moet maken door het letsel. Daarnaast onderzoeken we de psychologische impact van het letsel. De drie onderdelen samen vormen de letselschadeclaim.

Enkele voorbeelden van schadeposten die u mee kunt nemen in de schadeclaim zijn:

  • Kosten voor noodzakelijke hulp in de huishouding
  • Medische kosten
  • Gemiste inkomsten omdat u (deels) arbeidsongeschikt bent

Welke schadeposten precies van toepassing zijn, hangt volledig af van uw situatie. Neem vrijblijvend contact op met onze juristen om uw zaak te bespreken.

088 100 43 00 info@flyct.nl

Rechtshulp inschakelen

Heeft u letselschade opgelopen tijdens sport en spel? Schakel dan een ervaren letselschade jurist of advocaat in. We bepalen of u recht heeft op een schadevergoeding, stellen de tegenpartij aansprakelijk en zorgen dat u een eerlijke schadevergoeding krijgt. Deze rechtshulp is helemaal gratis. Neem contact met ons op of vul de online letselschadetest in en ontdek uw recht op schadevergoeding.

088 100 43 00

Wat is u overkomen?

Wat is u overkomen?

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak kennis met Flyct:

Maak kennis met Flyct

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Letselschadetest

Wij zijn aangesloten bij het Register Letselschade

Flyct is aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL)