Wie is er aansprakelijk bij een verkeersongeval?

Als slachtoffer van een verkeersongeval loopt u vaak veel materiële en immateriële schade op. Uw voertuig is beschadigd, u heeft lichamelijke verwondingen en mogelijk zelfs emotionele schade door het ongeval.

Deze schade kunt u verhalen op de aansprakelijke partij. Het is dan wel belangrijk om te weten wie er precies aansprakelijk is na een verkeersongeval. De aansprakelijkheid hangt deels af van het type verkeersongeval.

Heeft u hulp nodig bij het bepalen van de aansprakelijkheid? De letselschade juristen van Flyct helpen u graag. Wij stellen de tegenpartij aansprakelijk en handelen de rest van het letselschadetraject namens u af.

Bel ons op 088-1004300, gebruik de online chat of mail naar nieuweschade@flyct.nl. Wilt u liever eerst de haalbaarheid van uw zaak beoordelen? Vul dan de online letselschadetest in. Binnen enkele minuten weet u of u recht heeft op een schadevergoeding.

Letselschadetest

Ongeval tussen twee gemotoriseerde verkeersdeelnemers

Om de aansprakelijkheid te bepalen bij een ongeval tussen twee gemotoriseerde verkeersdeelnemers, moeten we kijken naar de partij die een fout gemaakt heeft. Het uitgangspunt in de wet is dat beide partijen namelijk opdraaien voor hun eigen schade. Dit gaat niet op wanneer een van de betrokkenen gehandeld heeft in overtreding met de geldende verkeersregels.

Wanneer de tegenpartij bijvoorbeeld voorrang had moeten verlenen, dan kunt u de tegenpartij aansprakelijk stellen voor alle geleden schade. Hier valt de materiële schade, de fysieke letselschade en de immateriële schade onder.

Ongeval gemotoriseerde en niet gemotoriseerde verkeersdeelnemer

Niet gemotoriseerde verkeersdeelnemers zoals fietsers en voetgangers krijgen extra bescherming vanuit de wet. Zij zijn aangemerkt als zwakke verkeersdeelnemers. Gemotoriseerde weggebruikers worden dus geacht om extra voorzichtig te zijn in de buurt van deze verkeersdeelnemers. Als er dan een ongeluk gebeurt, dan wordt dit de gemotoriseerde verkeersdeelnemer aangerekend. Hij of zij is dan ook aansprakelijk voor de schade.

Er kan in een ongeval tussen een gemotoriseerde en een niet gemotoriseerde verkeersdeelnemer natuurlijk ook sprake zijn van eigen schuld aan de kant van de niet gemotoriseerde verkeersdeelnemer. Een fietser keek bijvoorbeeld niet goed uit of een voetganger stak plotseling over. In deze gevallen hoeft de gemotoriseerde verkeersdeelnemer slechts een deel van de schade te vergoeden. Dit deel mag echter nooit minder dan 50% zijn.

Ongeval tussen twee niet gemotoriseerde verkeersdeelnemers

Voor twee niet gemotoriseerde verkeersdeelnemers gelden dezelfde regels als voor twee gemotoriseerde verkeersdeelnemers. In principe zijn beide partijen aansprakelijk voor hun eigen schade. Wanneer een van de twee partijen echter een verkeersovertreding gemaakt heeft, dan is deze partij aansprakelijk voor alle schade.

Hulp bij aansprakelijkheid na een verkeersongeval

De letselschade juristen van Flyct helpen u bij het bepalen van de aansprakelijkheid. Het is vervolgens belangrijk om de tegenpartij zo snel mogelijk aansprakelijk te stellen. Hiermee zorgt u dat uw zaak niet verjaart. Wanneer de aansprakelijkheid erkend is, zoeken we samen met u uit welke schadeposten we mee moeten nemen in de letselschadeclaim. De uiteindelijke claim wordt bij de tegenpartij ingediend. Onze dienstverlening stopt pas wanneer u het schadebedrag op uw bankrekening heeft staan. Dit kost u niets. De kosten voor rechtshulp bij letselschade worden namelijk betaald door de aansprakelijke partij.

Neem vrijblijvend contact met ons op om uw zaak te bespreken.

088 100 43 00 nieuweschade@flyct.nl

088 100 43 00

Wat is u overkomen?

Wat is u overkomen?

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak kennis met Flyct:

Maak kennis met Flyct

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Letselschadetest

Wij zijn aangesloten bij het Register Letselschade

Flyct is aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL)