Welke soorten arbeidsconflicten zijn er?

Er zijn verschillende soorten arbeidsconflicten die kunnen ontstaan tussen werkgevers en werknemers. Enkele veelvoorkomende voorbeelden zijn:

 1. Ontslaggeschillen: Conflicten kunnen ontstaan ​​als een werknemer van mening is dat hij/zij onterecht is ontslagen.
 2. Arbeidsomstandigheden: Conflicten kunnen ontstaan ​​als werknemers van mening zijn dat hun werkplek onveilig of ongezond is, of als er geschillen zijn over werktijden, pauzes, vakantiedagen, of arbeidsvoorwaarden.
 3. Loongeschillen: Conflicten kunnen ontstaan ​​als werknemers vinden dat ze niet correct worden betaald volgens de geldende wetten, cao’s of arbeidsovereenkomsten.
 4. Contractgeschillen: Conflicten kunnen ontstaan ​​als er meningsverschillen zijn over de interpretatie of naleving van arbeidscontracten.

Wat zijn de kosten voor advies van een arbeidsjurist?

De kosten voor juridische hulp bij arbeidsgeschillen variëren. Het hangt af van de complexiteit en de duur van het geschil. Hieronder een prijstabel als u kiest gebruik te maken van rechtshulp van Flyct.

Kosten Arbeidsrecht

Consult

Advies

Behandeling

Consult met jurist (20 min)

x

x

x

Advies bij juridisch document

x

x

Opstellen brief

x

x

Beoordeling advies/geschil

x

x

Volledige afhandeling

x

Jurist neemt uw zaak over

x

Tarief

€25,-

€325,-

€1100,-

Welke wetgeving bestaat hierover?

 1. Burgerlijk Wetboek (BW): Deze wet vormt de kern van het Nederlandse arbeidsrecht en regelt onder meer arbeidsovereenkomsten, ontslagprocedures, en de rechten en plichten van werkgevers en werknemers.
 2. Arbeidstijdenwet: Deze wet bepaalt de maximale arbeidsduur, rusttijden, pauzes, en regels omtrent nachtarbeid.
 3. Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag: Hierin wordt het minimumloon vastgesteld dat werkgevers aan werknemers moeten betalen, evenals de minimumvakantiebijslag.
 4. Wet arbeid en zorg (WAZO): Deze wet regelt onder andere het recht op zwangerschapsverlof, bevallingsverlof, ouderschapsverlof, en zorgverlof.
 5. Arbowet: Deze wet richt zich op de veiligheid en gezondheid op de werkvloer en verplicht werkgevers een beleid te voeren ter bevordering van deze aspecten.
 6. Wet Werk en Zekerheid (WWZ): Deze wet, geïntroduceerd in 2015, heeft verschillende wijzigingen gebracht in het ontslagrecht, regels over tijdelijke contracten, en de transitievergoeding.
 7. Wet op de ondernemingsraden (WOR): Deze wet regelt de medezeggenschap van werknemers binnen een organisatie door middel van een ondernemingsraad.

Deze wetten vormen de basis van het Nederlandse arbeidsrecht en reguleren verschillende aspecten van de relatie tussen werkgevers en werknemers.

Voor specifieke rechtshulp bij arbeidsrecht kunnen consumenten terecht bij diverse instanties zoals Flyct.

Hoe kunnen onze juristen u helpen?

U neemt contact op met onze Juridisch Advies & Intake afdeling voor een telefonisch consult met een juridisch specialist. Het consult kost €25,- en kan vooraf worden betaald via een betaallink. Binnen 2 werkdagen na het consult neemt de jurist contact met u op om uw zaak te bespreken en verdere stappen te plannen. Als u ervoor kiest om Flyct in te schakelen, gaan wij voor u aan de slag.

Meer lezen over onze werkwijze?

Veelgestelde vragen over arbeidsrecht

 • Wat valt er zoal onder arbeidsrecht?

  Arbeidsrecht omvat regels die de relatie tussen werkgevers en werknemers regelen, zoals arbeidsovereenkomsten, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, gelijke behandeling, ontslagrecht, vakbonden en cao’s, en juridische geschillen.

 • Arbeidsjurist of -advocaat, welke schakel ik in?

  Als het gaat om arbeidsrechtelijke kwesties, kunt u kiezen tussen een arbeidsjurist en een arbeidsadvocaat.

  Een arbeidsjurist is gespecialiseerd in arbeidsrecht en kunt u adviseren, onderhandelingen voeren en juridische documenten opstellen. Ze kunnen ook helpen bij het oplossen van geschillen, maar ze mogen meestal niet voor de rechtbank optreden.

  Een arbeidsadvocaat heeft daarentegen de bevoegdheid om cliënten te vertegenwoordigen in de rechtbank. Dus als het nodig is om naar de rechtbank te gaan, is een arbeidsadvocaat de juiste keuze. Maar voor advies en onderhandelingen kan een arbeidsjurist vaak al de juiste persoon zijn.

Juridisch advies bij arbeidsrecht nodig?

Voor juridisch advies over arbeidsrecht kunt u Flyct inschakelen. Flyct biedt gespecialiseerd advies en ondersteuning op het gebied van arbeidsrecht. Met onze expertise kunt u op een professionele manier uw arbeidsgerelateerde kwesties aanpakken.

Neem contact met ons op en wij helpen u graag verder: 088 – 100 4300 of nieuweschade@flyct.nl
Of vul het formulier in en wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Algemene voorwaarden Rechtshulp

Klik hier voor de Algemene voorwaarden van Flyct Rechtshulp.

Benader mij*
Heeft u de algemene voorwaarden gelezen?*