Wanneer is een ontslag onterecht?

Een ontslag is onterecht als:

 1. Er geen geldige reden is (zoals disfunctioneren of bedrijfseconomische redenen).
 2. De juiste procedure niet is gevolgd.
 3. Het gebaseerd is op discriminatie.
 4. Het gebeurt tijdens ziekte (binnen twee jaar).
 5. Het plaatsvindt tijdens of kort na zwangerschap of verlof.
 6. De werkgever niet genoeg heeft gedaan om herplaatsing binnen het bedrijf te regelen.

In zulke gevallen kan de werknemer juridische stappen ondernemen.

Wat zijn de kosten voor advies bij onterecht ontslag?

Consult

Advies

Behandeling

Consult met jurist (20 min)

x

x

x

Advies bij juridisch document

x

x

Opstellen brief

x

x

Beoordeling advies/geschil

x

x

Volledige afhandeling

x

Jurist neemt uw zaak over

x

Tarief

€25,-

€325,-

€1100,-

Wat is het ontslagrecht?

Het ontslagrecht regelt hoe een arbeidsrelatie kan worden beëindigd en beschermt zowel werknemers als werkgevers. Belangrijke onderdelen zijn:

 1. Geldige redenen: Er moeten legitieme redenen zijn voor ontslag, zoals bedrijfseconomische redenen of disfunctioneren.
 2. Procedures: Werkgevers moeten de juiste procedure volgen, via het UWV of de kantonrechter.
 3. Opzegtermijn: Zowel werkgevers als werknemers moeten een wettelijke opzegtermijn respecteren.
 4. Transitievergoeding: Werknemers hebben vaak recht op een financiële compensatie bij ontslag.
 5. Ontslagbescherming: Extra bescherming voor bepaalde groepen, zoals zieke werknemers en zwangere vrouwen.
 6. Aanvechten: Werknemers kunnen ontslag aanvechten als het onterecht is.

Juridisch advies is vaak noodzakelijk vanwege de complexiteit van het ontslagrecht.

Krijg hulp van Flyct bij uw geschil

Voor juridisch advies over arbeidsrecht kunt u Flyct inschakelen. Flyct biedt gespecialiseerd advies en ondersteuning op het gebied van arbeidsrecht. Met onze expertise kunt u op een professionele manier uw arbeidsgerelateerde kwesties aanpakken.

Meer lezen over werkwijze bij rechtshulp?

Bij arbeidsrechtelijke kwesties kunt u kiezen tussen een arbeidsjurist en een arbeidsadvocaat:

 • Arbeidsjurist: Adviseert, voert onderhandelingen en stelt juridische documenten op, maar mag meestal niet voor de rechtbank optreden.
 • Arbeidsadvocaat: Kan cliënten vertegenwoordigen in de rechtbank en is geschikt als een zaak naar de rechter moet.

Voor advies en onderhandelingen is een arbeidsjurist vaak voldoende.

Veelgestelde vragen

 • Wat kan rechtsbijstand doen bij ontslag?

  Rechtsbijstand bij ontslag kan het volgende voor u doen:

  1. Advies geven: U informeren over uw rechten en plichten.
  2. Onderhandelen: Met de werkgever over een betere ontslagregeling of transitievergoeding.
  3. Documenten opstellen: Zoals een vaststellingsovereenkomst of bezwaarschrift.
  4. Procederen: U vertegenwoordigen bij juridische procedures voor de kantonrechter of UWV.
  5. Conflict oplossen: Bemiddelen om een ontslagconflict zonder rechtszaak op te lossen.

  Rechtsbijstand zorgt ervoor dat uw belangen goed worden behartigd tijdens het ontslagproces.

 • Kunt u een schadevergoeding krijgen bij ontslag?

  Ja, u kunt een schadevergoeding krijgen bij ontslag. Dit kan op verschillende manieren:

  1. Transitievergoeding: Een verplichte vergoeding voor werknemers die minimaal twee jaar in dienst zijn geweest en onvrijwillig ontslagen worden. Deze vergoeding is bedoeld om de overgang naar ander werk te vergemakkelijken.
  2. Billijke vergoeding: Een extra vergoeding die de kantonrechter kan toekennen als er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door de werkgever.
  3. Schadevergoeding bij onterecht ontslag: Als uw ontslag onterecht blijkt te zijn, kan de rechter beslissen dat u recht heeft op een schadevergoeding voor de geleden schade, zoals gederfde inkomsten.

  Deze vergoedingen zijn bedoeld om de financiële impact van het ontslag te verzachten en u te ondersteunen bij de overgang naar een nieuwe baan.

   

Schakel onze hulp in bij een ontslaggeschil

Wilt u een nieuwe zaak aanmelden of wilt u een telefonisch consult? Mail of bel dan naar onze afdeling Intake en Juridisch advies via nieuweschade@flyct.nl of bel naar 088 100 43 00.

Wilt u eerst weten of wij uw soort zaak in behandeling kunnen nemen? Stel uw vraag dan aan Dewi Romijn-Hegi via dewi.romijn@flyct.nl of bel naar 06-10921268.

 

Algemene voorwaarden Rechtshulp

Klik hier voor de Algemene voorwaarden van Flyct Rechtshulp.

Benader mij*
Heeft u de algemene voorwaarden gelezen?*