Welke consumentengeschillen zijn er?

Retourrecht : retourrecht geeft consumenten de mogelijkheid om gekochte producten binnen een bepaalde termijn terug te sturen naar de verkoper.

Herroepingsrecht: het herroepingsrecht is een wettelijk recht dat consumenten in staat stelt om binnen een bepaalde periode na ontvangst van een product de aankoop te annuleren.

Garantie / Ondeugdelijk product: garantie is een belofte van de verkoper of fabrikant dat een product voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen.

Oplichting: oplichting is een vorm van fraude waarbij iemand met opzet een ander misleidt om financieel voordeel te behalen. Dit kan variëren van internetfraude, zoals phishing, tot nepverkopen waarbij consumenten betalen voor producten die nooit geleverd worden.

Deze onderwerpen zijn essentieel voor consumentenrechten en het beschermen van de belangen van consumenten in verschillende situaties.

consumentenrecht

Wat zijn de kosten voor advies bij een consumentengeschil

Indien u beslist verdere rechtshulp in te schakelen, bestuderen wij de ontvangen informatie en documenten. Wij toetsen dit aan de relevante wet- en regelgeving en jurisprudentie. Voor het opmaken van een juridisch advies en het aanschrijven van uw wederpartij, rekenen wij een vast bedrag van € 250,-.

Wanneer uw wederpartij reageert op onze brief, kunnen wij verder onderhandelen namens u. Voor de gehele onderhandeling betaalt u € 725,- naast het adviestarief. In het contact met de wederpartij proberen wij altijd tot een minnelijke regeling te komen, zodat geen kostbare procedure bij de rechtbank hoeft te worden gevolgd. Waar mogelijk proberen wij onze juridische kosten te verhalen.

Voor een complete behandeling (consult, advies en eerste brief en onderhandelingen) geldt een totaalbedrag van € 1.000,-.

Hieronder een prijstabel als u kiest gebruik te maken van rechtshulp van Flyct.

Kosten consumentengeschil

Consult

Advies

Behandeling

Consult met jurist (20 min)

x

x

x

Opstellen brief

x

x

Beoordeling advies/geschil

x

x

Volledige afhandeling

x

x

Jurist neemt uw zaak over

x

Tarief

€25,-

€275,-

€1000,-

Welke wetgeving bestaat hierover?

Consumentenrechten worden beschermd door diverse wetten en regelgeving die ervoor zorgen dat consumenten eerlijk en veilig behandeld worden bij het doen van aankopen. Hier zijn enkele belangrijke wetgevingen op het gebied van consumentenrecht:

Europese Unie

 1. Richtlijn consumentenrechten (2011/83/EU):
  • Deze richtlijn harmoniseert de nationale wetgevingen van EU-lidstaten met betrekking tot consumentenrechten. Belangrijke onderdelen zijn het herroepingsrecht van 14 dagen voor aankopen op afstand en buiten verkoopruimten, en de verplichting voor verkopers om duidelijke en begrijpelijke informatie te verstrekken voordat de overeenkomst wordt gesloten.
 2. Richtlijn oneerlijke handelspraktijken (2005/29/EG):
  • Deze richtlijn beschermt consumenten tegen misleidende en agressieve handelspraktijken van bedrijven. Dit omvat het verstrekken van valse informatie, het weglaten van belangrijke informatie, en agressieve verkooptechnieken.
 3. Richtlijn consumentengaranties (1999/44/EG):
  • Deze richtlijn stelt dat consumenten recht hebben op een kosteloze reparatie of vervanging van ondeugdelijke producten binnen een bepaalde periode. Ook biedt het consumenten een minimum garantieperiode van twee jaar.

Nederland

 1. Burgerlijk Wetboek (BW):
  • In Nederland worden consumentenrechten grotendeels geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Boek 7 van het BW bevat specifieke bepalingen over consumentenkoop, waaronder het recht op een deugdelijk product en garantie.
 2. Wet handhaving consumentenbescherming (Whc):
  • Deze wet regelt de handhaving van consumentenbeschermingsregels en geeft toezichthouders zoals de Autoriteit Consument & Markt (ACM) de bevoegdheid om op te treden tegen bedrijven die de regels overtreden.
 3. Wet koop op afstand:
  • Deze wet geeft consumenten specifieke rechten bij aankopen die op afstand (zoals via internet of telefoon) worden gedaan. Dit omvat het herroepingsrecht van 14 dagen, waarbij consumenten zonder opgaaf van redenen de overeenkomst kunnen ontbinden.

Internationaal

 1. United Nations Guidelines for Consumer Protection:
  • Deze richtlijnen, opgesteld door de Verenigde Naties, bieden een internationaal kader voor consumentenbescherming. Ze bevatten aanbevelingen voor overheden om wetgeving en beleid te ontwikkelen die consumentenrechten waarborgen.

Toezichthouders en Handhaving

 • Autoriteit Consument & Markt (ACM):
  • In Nederland houdt de ACM toezicht op de naleving van consumentenbeschermingswetgeving en treedt op tegen bedrijven die zich niet aan de regels houden. De ACM kan boetes opleggen en andere handhavingsmaatregelen treffen.
 • Europese Commissie:
  • De Europese Commissie houdt toezicht op de correcte implementatie van EU-richtlijnen door lidstaten en kan stappen ondernemen tegen landen die zich niet aan de regels houden.

Deze wetgevingen en richtlijnen zorgen ervoor dat consumenten beschermd worden tegen oneerlijke praktijken, dat ze recht hebben op duidelijke informatie, en dat ze ondersteuning krijgen bij problemen met aankopen.

Hoe kunnen onze juristen u helpen?

U neemt contact op met onze Juridisch Advies & Intake afdeling voor een telefonisch consult met een juridisch specialist. Het consult kost €25,- en kan vooraf worden betaald via een betaallink. Binnen 2 werkdagen na het consult neemt de jurist contact met u op om uw zaak te bespreken en verdere stappen te plannen. Als u ervoor kiest om Flyct in te schakelen, gaan wij voor u aan de slag.

Meer lezen over onze werkwijze?

Veelgestelde vragen over consumentenrecht

 • Wat is rechtsbijstand consument?

  Rechtsbijstand voor consumenten biedt juridische ondersteuning bij consumentengeschillen, zoals problemen met garantie, retourrechten of misleidende praktijken. Deze hulp kan bestaan uit juridisch advies, bemiddeling, of vertegenwoordiging in de rechtbank. Bronnen van rechtsbijstand zijn onder andere rechtsbijstandsverzekeringen, consumentenorganisaties, pro bono diensten en overheidsinstanties zoals de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

 • Wat valt er onder consumentenrecht?

  Onder consumentenrecht vallen:

  1. Koop op afstand: Recht op informatie en herroeping bij online aankopen.
  2. Garantie en conformiteit: Recht op een deugdelijk product en herstel, vervanging of terugbetaling bij gebreken.
  3. Retourrecht: Recht om producten binnen een bepaalde termijn terug te sturen.
  4. Oneerlijke handelspraktijken: Bescherming tegen misleidende en agressieve verkoopmethoden.
  5. Productveiligheid: Recht op veilige producten en informatie over risico’s.

Juridisch advies bij arbeidsrecht nodig?

Voor juridisch advies over consumentenrecht kunt u Flyct inschakelen. Flyct biedt gespecialiseerd advies en ondersteuning op het gebied van consumentenrecht. Met onze expertise kunt u op een professionele manier uw arbeidsgerelateerde kwesties aanpakken.

Neem contact met ons op en wij helpen u graag verder: 088 – 100 4300 of nieuweschade@flyct.nl
Of vul het formulier in en wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Algemene voorwaarden Rechtshulp

Klik hier voor de Algemene voorwaarden van Flyct Rechtshulp.

Benader mij*
Heeft u de algemene voorwaarden gelezen?*