Wanneer heeft u mogelijk recht op een vergoeding?

Vertraagde vlucht

 • Als uw vlucht meer dan drie uur vertraagd is bij aankomst, heeft u in sommige gevallen recht op een vergoeding (deze vergoeding is afhankelijk van de afstand van de vlucht).
 • De vertraging moet te wijten zijn aan de luchtvaartmaatschappij zoals: technische problemen, personeelstekort of operationele redenen.

 

Geannuleerde vlucht

 • Als uw vlucht wordt geannuleerd en u niet op tijd geïnformeerd bent (minstens twee weken voor vertrek), heeft u recht op een vergoeding.
 • Ook bij last-minute annuleringen waarvoor geen alternatieve vlucht wordt aangeboden, heeft u recht op compensatie.
 • De vergoeding hangt af van de afstand van de vlucht.

Kosten van rechtshulp bij reisgeschillen

Het is belangrijk om te weten dat niet alle vertragingen of annuleringen automatisch recht geven op compensatie. Sommige omstandigheden, zoals buitengewone omstandigheden (bijvoorbeeld slecht weer, stakingen van derden, of veiligheidsrisico’s), kunnen de verplichting tot compensatie van de luchtvaartmaatschappij verminderen of tenietdoen.

Hieronder een prijstabel als u kiest gebruik te maken van rechtshulp van Flyct.

Behandeling

Volledige afhandeling door Flyct

x

Geen additionele kosten

x

Expertiserapport

x

Correspondentie met maatschappij

x

Tarief

30% van de uiteindelijke uitkering

Welke wetgeving bestaat hierover?

In Nederland is de Wet op de Reisovereenkomst (Wro) de belangrijkste wetgeving met betrekking tot reisgeschillen en rechtshulp voor consumenten. Deze wet regelt de rechten en plichten van zowel de reiziger als de reisorganisatie bij het aangaan van een reisovereenkomst. De Wro biedt bescherming aan consumenten en voorziet in verschillende regelingen voor het geval er geschillen ontstaan tussen de reiziger en de reisorganisatie.

Een belangrijk onderdeel van de Wro is de garantie voor de reiziger dat de reisorganisatie de overeengekomen diensten levert. Als de reisorganisatie niet aan haar verplichtingen voldoet, bijvoorbeeld door het annuleren van de reis of het niet bieden van de afgesproken accommodatie of faciliteiten, heeft de reiziger recht op verschillende vormen van compensatie of schadevergoeding.

Daarnaast zijn er ook Europese regels die van toepassing zijn op reisgeschillen, zoals de Richtlijn Pakketreizen. Deze richtlijn biedt ook bescherming aan consumenten die een pakketreis boeken, en legt verplichtingen op aan reisorganisaties met betrekking tot informatievoorziening, aansprakelijkheid en garantiestelling.

Voor specifieke rechtshulp bij reisgeschillen kunnen consumenten terecht bij diverse instanties zoals Flyct.

Waar heeft u mogelijk recht op?

Vergoeding bij vertraging

Bij een overboekte vlucht, waarbij de luchtvaartmaatschappij meer stoelen heeft verkocht dan beschikbaar zijn, hebben passagiers vaak recht op compensatie. Dit geldt als ze bij het inchecken geweigerd worden om aan boord te gaan.

Volgens Verordening (EG) Nr. 261/2004 van de EU hebben passagiers recht op financiële compensatie, afhankelijk van de lengte van de vertraging bij aankomst en de afstand van de vlucht. Als u bijvoorbeeld binnen de EU meer dan twee uur later aankomt dan gepland, of buiten de EU meer dan vier uur, heeft u mogelijk recht op compensatie.

De compensatie kan variëren van €250 tot €600, afhankelijk van de vluchtafstand. Luchtvaartmaatschappijen kunnen echter compensatie weigeren als ze kunnen aantonen dat de overboeking te wijten is aan buitengewone omstandigheden zoals veiligheidsredenen of stakingen.

Als u wordt geweigerd om aan boord te gaan vanwege overboeking, moet de luchtvaartmaatschappij u alternatieve reisopties aanbieden, zoals een andere vlucht of een terugbetaling van uw ticket. Daarnaast heeft u mogelijk recht op extra vergoedingen voor ongemakken zoals maaltijden, accommodatie en communicatiekosten.

Als u denkt dat u recht heeft op compensatie, kunt u contact opnemen met de luchtvaartmaatschappij en een claim indienen. Als de luchtvaartmaatschappij uw claim afwijst of als u hulp nodig heeft, kunt u zich wenden tot nationale luchtvaartautoriteiten of gespecialiseerde claimbureaus voor verdere ondersteuning. Het is belangrijk om alle relevante documentatie te bewaren, zoals uw vluchtnummer, boardingpass en correspondentie met de luchtvaartmaatschappij.

 

Vergoeding bij annulering

Bij vluchtannuleringen hebben passagiers vaak recht op compensatie volgens Verordening (EG) Nr. 261/2004 van de EU. Dit geldt als de luchtvaartmaatschappij de annulering niet minstens twee weken voor de geplande vertrektijd heeft gemeld, tenzij de annulering het gevolg is van buitengewone omstandigheden zoals slecht weer of stakingen. De compensatie bedraagt tussen de €250 en €600, afhankelijk van de vluchtafstand. Passagiers kunnen bij vluchtannuleringen ook een claim indienen bij de luchtvaartmaatschappij en bij behoefte aan ondersteuning, kunnen ze zich wenden tot nationale luchtvaartautoriteiten of gespecialiseerde claimbureaus als Flyct.

 

Vergoeding bij overboeking

Bij een overboekte vlucht, waarbij de luchtvaartmaatschappij meer stoelen heeft verkocht dan beschikbaar zijn, hebben passagiers vaak recht op compensatie. Dit geldt als ze bij het inchecken geweigerd worden om aan boord te gaan.

Volgens Verordening (EG) Nr. 261/2004 van de EU hebben passagiers recht op financiële compensatie, afhankelijk van de lengte van de vertraging bij aankomst en de afstand van de vlucht. Als u bijvoorbeeld binnen de EU meer dan twee uur later aankomt dan gepland, of buiten de EU meer dan vier uur, heeft u mogelijk recht op compensatie.

De compensatie kan variëren van €250 tot €600, afhankelijk van de vluchtafstand. Luchtvaartmaatschappijen kunnen echter compensatie weigeren als ze kunnen aantonen dat de overboeking te wijten is aan buitengewone omstandigheden zoals veiligheidsredenen of stakingen.

Als u wordt geweigerd om aan boord te gaan vanwege overboeking, moet de luchtvaartmaatschappij u alternatieve reisopties aanbieden, zoals een andere vlucht of een terugbetaling van uw ticket. Daarnaast heeft u mogelijk recht op extra vergoedingen voor ongemakken zoals maaltijden, accommodatie en communicatiekosten.

Als u denkt dat u recht heeft op compensatie, kunt u contact opnemen met de luchtvaartmaatschappij en een claim indienen. Als de luchtvaartmaatschappij uw claim afwijst of als u hulp nodig heeft, kun u zich wenden tot nationale luchtvaartautoriteiten of gespecialiseerde claimbureaus voor verdere ondersteuning. Het is belangrijk om alle relevante documentatie te bewaren, zoals uw vluchtnummer, boardingpass en correspondentie met de luchtvaartmaatschappij.

Veelgestelde vragen

 • Wanneer geld terug bij vertraging?

  In de EU heeft u recht op compensatie bij vluchtvertragingen van meer dan drie uur, volgens Verordening (EG) nr. 261/2004. U kunt contact opnemen met de luchtvaartmaatschappij voor informatie over het compensatiebeleid en een claim indienen als u denkt dat u recht heeft op compensatie.

 • Wat als uw vlucht wordt geannuleerd?

  Bij een geannuleerde vlucht heeft u recht op compensatie, alternatieve vluchten of een terugbetaling van uw ticketkosten. De luchtvaartmaatschappij moet u op de hoogte stellen van uw rechten en eventuele bijstand bieden, zoals maaltijden en accommodatie. Als u ontevreden bent, kunt u een klacht indienen bij de relevante autoriteiten.

Rechtshulp bij vertraagde of geannuleerde vlucht

Als u denkt recht te hebben op een vergoeding na een vertraagde of geannuleerde vlucht, is het verstandig om contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij of een gespecialiseerd bureau als Flyct om uw zaak te bespreken en verdere stappen te ondernemen.

Neem contact met ons op en wij helpen u graag verder: 088 – 100 4300 of nieuweschade@flyct.nl
Of vul het formulier in en wij bellen u zo snel mogelijk terug.

Algemene voorwaarden Rechtshulp

Klik hier voor de Algemene voorwaarden van Flyct Rechtshulp.

Benader mij*
Heeft u de algemene voorwaarden gelezen?*