Aansprakelijkheid

Onder aansprakelijkheid verstaan wij de verplichting (juridisch) om de schade van den ander te vergoeden.

Schuld is niet persé een voorwaarde nodig om aansprakelijk te zijn. Een schadevergoedingsverplichting ontstaat ook omdat een gebeurtenis of feit voor de ander zijn of haar rekening komt.

Een voorbeeld is een aanrijding van zwakkere deelnemers in het verkeer (fietser of voetganger) met een gemotoriseerd voertuig. In beginsel is het gemotoriseerde aansprakelijk, ook al ligt de schuld bij de zwakkere deelnemer bij het ontstaan van het ongeval. Hier zijn overigens in de praktijk wel uitzonderingen op.

088 100 43 00

Wat is u overkomen?

Wat is u overkomen?

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak een afspraak met onze adviseur bij u in de buurt

Maak kennis met Flyct:

Maak kennis met Flyct

Letselschade opgelopen?

Doe onze test en ontdek of u in aanmerking komt voor schadevergoeding.

Letselschadetest

Wij zijn aangesloten bij het Register Letselschade

Flyct is aangesloten bij het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL)