Aansprakelijkheid reisorganisatie na ongeval op vakantie

Met een Nederlandse reisorganisatie heeft u een pakketreis geboekt naar het buitenland om te genieten van uw vakantie. Uw vakantie staat in het teken van onbezorgdheid en ontspanning. Helaas kan het voorkomen dat u in een situatie terecht komt waarbij u letsel oploopt en uw vakantie in duigen valt. Op dat moment zal er veel op u afkomen. Het is daarom belangrijk om te weten wat uw rechten zijn als u onverhoopt letselschade oploopt, zodat u deze veilig kan stellen. Wij zijn er om u bij te staan!

 

Aansprakelijkheid reisorganisatie

Op basis van de wet kan de reisorganisatie in beginsel aansprakelijk worden gesteld voor het letsel dat een reiziger tijdens een reis oploopt. Deze aansprakelijkheid vindt zijn grondslag in art. 7:507 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW).

Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan:

  • Een ongeval met de bus tijdens de transfer naar uw accommodatie waardoor u letsel oploopt
  • Een ongeval dat heeft plaatsgevonden in uw verblijfsaccomodatie, zoals een ongeluk op een glijbaan die niet aan de veiligheidseisen voldoet
  • Een voedselvergiftiging door het eten bij het restaurant binnen uw verblijf
  • De pakketreis verloopt niet volgens verwachting en uw reispret wordt bedorven
  • Een val op de natte vloer in de badkamer van uw appartement door een lekkende kraan

De vraag of de reisorganisatie daadwerkelijk aansprakelijk is voor de schade hangt af van wat u en de reisorganisatie redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Hierbij is van belang of de reisorganisatie in de nakoming van haar verplichtingen uit de reisovereenkomst tekort is geschoten. Als dat het geval is, dan kan de reisorganisatie tot vergoeding van de door u (reiziger) geleden schade worden gehouden. Want wanneer u letselschade oploopt tijdens een reis, dan kunt u stellen dat de reis niet overeenkomstig de verwachtingen loopt en de reisorganisatie aansprakelijk stellen.

 

Reisorganisatie niet aansprakelijk

De reisorganisatie is echter niet in alle gevallen aansprakelijk. Dit kan in de volgende gevallen aan de orde zijn:

  1. Er is sprake van eigen schuld, het ongeval is dan te wijten aan het gedrag van de reiziger zelf.
  2. Het ongeval kon niet voorkomen worden door de reisorganisatie. Dit wordt ook wel overmacht In praktijk zal echter niet snel sprake zijn van overmacht. Bij overmacht gaat het namelijk om omstandigheden zoals natuurrampen of grote gevaren voor de menselijke gezondheid. Denk hier bijvoorbeeld aan de situatie dat u in een hevige storm terecht komt met uw huurauto en getroffen wordt door de bliksem.
  3. De reisorganisatie is niet aansprakelijk als er sprake is van betrokkenheid van een derde die niet bij de uitvoering van de reisdiensten van de pakketreis betrokken is. Hiervan zou bijvoorbeeld sprake zijn als u een excursie boekt bij een extern bedrijf die u tegenkomt op een boulevard, en vervolgens letsel oploopt tijdens deze excursie.

Wel rust op de reisorganisator altijd de inspanningsverbintenis om hulp en bijstand te verlenen aan de reiziger indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen (art 7:507 lid 3 BW). Dit is dus ook het geval als de reisorganisatie niet aansprakelijk is. De organisatie is nog steeds verplicht om hulp en bijstand te verlenen, maar u dient de kosten wel zelf te dragen.

 

De reisorganisatie aansprakelijk stellen

Wanneer de omstandigheden zich voordoen dat de reisorganisatie tekort is geschoten in de nakoming, dan moet u hier als reiziger tijdig melding van maken. Dit heet ook wel klachtplicht en volgt uit art. 6:89 BW. Deze klachtplicht is erg belangrijk. Het meest verstrekkende gevolg is namelijk het verval van alle rechten als niet op tijd wordt geklaagd. Hiermee vervalt dan dus ook het recht op schadevergoeding. Ons advies is dan ook om direct een melding te maken en hiervan bewijs te verzamelen, zodat uw letselschadezaak niet verjaart. Op basis van art. 7:511 lid 7 BW geldt een verjaringstermijng van 2 jaar om uw schadevergoeding te vorderen.

 

Laat Flyct u helpen

Een reisongeval kan in een klein hoekje zitten, het kan helaas iedereen overkomen. Onze deskundige juristen kunnen u helpen en bieden u rechtshulp aan zodat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. Wij ontzorgen u, zodat u zich volledig kunt focussen op uw herstel.

Twijfelt u over de aansprakelijkheid? Op onze website kunt u uw schadeclaim testen. Wij helpen u graag en nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.