Adviestarief buitenlandse letselschadezaak

Binnen het Nederlandse rechtssysteem is vastgelegd dat de aansprakelijke verzekeraar niet alleen de schade van het slachtoffer moet vergoeden, maar ook de kosten van juridische bijstand door een letselschadebehandelaar. Dit is buiten Nederland – in bijna alle gevallen – niet wettelijk geregeld.
Dit betekent dat het voor de cliënt (letselschadeslachtoffer) vooraf duidelijk moet zijn of de kosten van de juridische bijstand opwegen tegen het ingeschatte schadebedrag. Daarom brengt Flyct een advies uit vóór het opstarten van de zaak.

Waar bestaat dit advies uit?
We onderzoeken of wij u met een redelijke kans op succes kunnen helpen. Daarnaast beoordeelt onze specialist het toepasselijk recht, de aansprakelijkheid en maakt hij een inschatting van de verhouding tussen de kosten van onze bijstand en het schadebedrag. Pas nadat de cliënt het advies van ons heeft ontvangen besluit hij of zij Flyct in te schakelen voor het behandelen van de zaak. De cliënt betaalt voor dit advies EUR 250,00 (excl. BTW).