Bedrijfsongevallen: Wat valt eronder en wat kun je verwachten?

Een bedrijfsongeval is voor zowel werknemer als werkgever een enorm vervelende situatie. Maar wat is een bedrijfsongeval eigenlijk? Bedrijfsongevallen omvatten alle ongelukken, verwondingen of incidenten die plaatsvinden op de werkplek of tijdens het uitvoeren van werkgerelateerde taken. Hieronder vind je een aantal voorbeelden:

  • Ongevallen op de werkplek: Struikelen over obstakels, uitglijden op een gladde vloer, vallen van hoogte en andere soortgelijke incidenten die plaatsvinden op de werkplek.
  • Blootstelling aan gevaarlijke stoffen: Werknemers kunnen worden blootgesteld aan chemische stoffen of giftige dampen die ernstige gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken, zoals brandwonden, ademhalingsproblemen of vergiftiging.
  • Machineongevallen: Fouten in machines of onvoldoende training bij het gebruik ervan kunnen leiden tot ernstige verwondingen, zoals amputaties, breuken of zelfs overlijden.
  • Verkeersongevallen: Als personeel namens werk op pad gaat, kan dat ook risico’s met zich meebrengen, zoals auto-ongelukken tijdens het rijden naar vergaderingen, klantbezoeken of andere werkgerelateerde activiteiten.

Bedrijfsongevallen brengen niet alleen fysieke gevolgen met zich mee, maar ook psychologische gevolgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een posttraumatische stressstoornis (PTSS) na het beleven van een ernstig ongeval op de werkplek.

 

Rechten en verantwoordelijkheden bij bedrijfsongevallen

Werkgevers zijn vaak verplicht om een veilige werkomgeving te bieden en passende maatregelen te nemen om risico’s te voorkomen. Dit betekent het verstrekken van de juiste training en apparatuur, het organiseren van veiligheidsprocedures en het bieden van medische zorg in geval van letsel.

Werknemers hebben het recht om een schadevergoeding te eisen voor medische kosten, verloren loon en andere schade die ontstaat als gevolg van een bedrijfsongeval. Dit kan worden geclaimd via een arbeidsongevallenverzekering, een civiele rechtszaak of andere juridische procedures, indien nodig.

 

Preventie is de sleutel

Hoewel het onmogelijk is om alle risico’s op bedrijfsongevallen uit te sluiten, kunnen werkgevers en werknemers samenwerken om de kans op letsel te verminderen. Dit houdt in dat veiligheidsvoorschriften worden nagestreefd en dat eventueel gevaarlijke situaties worden gemeld.

Daarnaast is het trainen van personeel middels een cursus ook een goed initiatief om op de hoogte te blijven van de juiste kennis als de omstandigheden daarom vragen.