Bedrijfsongevallen

Recent was in het nieuws dat het aantal bedrijfsongevallen/arbeidsongevallen toeneemt. Dit zal – zeker voor een deel – het gevolg zijn van een aantrekkende economie, waardoor er meer ‘bedrijvigheid’ is.

Na de melding van het ongeval onderzoekt de Arbeidsinspectie de toedracht. Er kan sprake zijn van ‘eigen schuld’ aan het ongeval, maar er kan ook sprake zijn van nalatigheid aan de kant van de werkgever/opdrachtgever. Dit laatste bijvoorbeeld in het geval van het ontbreken van veiligheidsvoorschriften of in een gevaarlijke situatie.

Het kan dat u als slachtoffer én werknemer terughoudend bent in het aansprakelijk stellen van uw werkgever, voor de schade die u lijdt. Een reden hiervoor is bijvoorbeeld angst voor een verstoorde arbeidsrelatie.Vaak is deze angst niet terecht. Naast het feit dat uw werkgever zich hoogstwaarschijnlijk heeft verzekerd tegen het risico van arbeidsongevallen, is het in het belang van uw werkgever dat u, als gewaardeerd medewerker en in het geval dit mogelijk is, weer zo snel mogelijk inzetbaar bent.

Kortom, wanneer u een arbeidsongeval overkomt is het aan te raden om zo snel mogelijk in gesprek te gaan met uw werkgever. Dé manier om dit vervelende incident zo snel mogelijk achter u te kunnen laten.

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op of doe de letselschadetest. Wij zijn er voor u om u hierin bij te staan zonder de relatie met uw werkgever te beschadigen!