Het belang van een driegesprek bij letsel

Meestal moet er binnen 2 maanden na melding van het ongeval moet een driegesprek plaatsvinden.

Een driegesprek is een gesprek tussen de benadeelde, zijn belangenbehartiger en de verzekeraar (of de door de verzekeraar ingeschakelde schaderegelaar).

  • In beginsel zijn er drie momenten voor een driegesprek, namelijk:
    aan het begin van de afwikkeling van de letselschadeclaim (ter kennismaking en ter inventarisatie van de letselschade);
  • wanneer een letselschadeclaim langer dan twee jaar in behandeling is en nog niet is afgerond. De gedragscode behandeling letselschade schrijft dit voor.
  • aan het einde ter afwikkeling van de
  • als een van de partijen daar behoefte aan heeft

Het doel van een driegesprek kan aldus zeer divers zijn. De gesprekspartners willen bijvoorbeeld kennis maken, begrip kweken, de benadeelde gelegenheid bieden zijn verhaal te doen, uitleg geven over de claim en de behandeling daarvan met
elkaar afstemmen. Daarnaast kunnen partijen tijdens het driegesprek informatie uitwisselen en overleggen over de stand van zaken. Ten slotte kunnen zij een driegesprek benutten om een eindregeling te bespreken.

De benadeelde moet vooraf bekend zijn met het doel van het driegesprek. De verzekeraar en belangenbehartiger zorgen ervoor dat de benadeelde weet waar hij/zij aan toe is, zodat men zich op het driegesprek kan voorbereiden.

Als de benadeelde geen belangenbehartiger heeft, dan zal men de verzekeraar hiervan op de hoogte moeten stellen voorafgaand aan het eerste gesprek. Als de benadeelde aangeeft dat hij zijn belangen wil laten behartigen, dan wacht de verzekeraar met het maken van een afspraak voor een driegesprek tot de benadeelde dit heeft geregeld.

Van het driegesprek wordt een verslag gemaakt. Partijen spreken af wie het verslag opstelt. In dit verslag worden de afspraken vastgelegd en hetgeen wat is besproken.

Als een slachtoffer geen belangenbehartiger heeft, zal deze 2 weken de tijd hebben om een besluit te nemen. In deze tijd kan men alsnog deskundig advies inwinnen en eventueel alsnog een belangenbehartiger in te schakelen. De benadeelde heeft het recht om binnen de bedenktijd verlenging te vragen.

Heb je nog geen belangenbehartiger en wel een uitnodiging ontvangen voor een gesprek neem dan contact op met Flyct Letselschade.

Heb je letsel opgelopen? En wil je weten je een schadeclaim kan indienen? Doe de letselschadetest via de button. In 3 vragen ontdek je of je recht hebt op een schadevergoeding.

Doe hier onze letselschadetest