Welke verzekeringen heb je nodig in het verkeer?

Heb je een nieuwe auto gekocht? Of wordt een auto op jouw naam overgeschreven? Dan is het tijd om een autoverzekering af te sluiten. Welke verzekeringen je nodig hebt in het verkeer, en wat deze inhouden, lees je in deze blog. Wij kennen in Nederland wettelijk verplichte en niet-verplichte verzekeringen.

 

Als je deelneemt aan het verkeer, kun je schade oplopen of schade toebrengen aan iemand anders. Dit kan met de auto zijn maar ook motorrijder of als niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemer (voetganger, fietser e.d.). Welke verzekeringen er onder andere zijn en wat deze voor je kunnen betekenen lees je hieronder.

  • Wettelijk aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen (WAM)
  • Beperkt casco verzekering (WA+)
  • Volledig casco verzekering (Allrisk)
  • Ongevallen inzittende (OI)
  • Schadeverzekering Inzittenden (SVI)

De wettelijke aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen (WAM)

Als autobezitter ben je in Nederland verplicht een Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Deze verzekering wordt afgekort naar WA-verzekering en dekt de schade die je toebrengt aan een ander. Je kunt deze dekking zien als een soort basisverzekering voor je auto, scooter of motor.  Met een WA-verzekering ben je verzekerd voor schade die je met jouw auto, of ander motorvoertuig, bij anderen veroorzaakt. Dit geldt niet alleen voor voertuigen, maar ook voor personen, goederen en objecten. Ook als iemand anders in jouw auto rijdt, wordt de schade meestal vergoed. Aanhangers zijn automatisch meeverzekerd, mits een aanhanger aan een voertuig is gekoppeld. Eigen schade aan de aanhanger is hierbij niet gedekt.

 

Beperkt cascoverzekering

Doordat een Beperkt Casco dekking (oftewel WA+) altijd aanvullend is op de verplichte WA-verzekering, ben je net als bij de WA-verzekering verzekerd voor de schade die je met jouw (motor)voertuig bij anderen veroorzaakt. Het aanvullende deel van de verzekering is voor situaties waarin er meestal geen aansprakelijke partij is, maar de schade tóch niet jouw schuld is. Denk hierbij aan onder andere: diefstal, inbraak, ruitschade en brand. Wanneer je een beperkt casco moet afsluiten, hangt af van de leeftijd en de waarde van het voertuig.

De volledig cascoverzekering

Een andere aanvulling op de WA verzekering is de volledig casco dekking. De volledig casco verzekering biedt een ruime dekking voor schade die wordt aangericht aan jouw auto, als ook schade die je aanricht aan anderen. WA volledig casco verzekering vergoedt in bijna elke situatie de schade aan je auto, ook als je zelf de aansprakelijke partij bent. Dit gaat in dit geval wel ten koste van je schadevrije jaren. De WA Volledig Casco verzekering is de meest uitgebreide autoverzekering en wordt daarom ook wel een allriskverzekering genoemd.

 

Schadeverzekering voor inzittenden (SVI)

Na een verkeersongeval kunnen zowel bestuurder als de inzittenden een hoge letselschade oplopen. De schadeverzekering voor inzittenden is een aanvullende verzekering die schade van zowel de bestuurder als de inzittenden dekt, ongeacht wie aansprakelijk is voor het ongeval.  Dit geldt voor zowel de medische kosten, als beschadigde spullen. Bepaalde schadeposten kunnen uitgesloten zijn.  Dit is in de polisvoorwaarden terug te vinden.

Ongevallen Inzittenden

De ongevallen inzittendenverzekering geeft dekking als jij of een inzittende door een verkeersongeval of aanrijding met je auto lichamelijk letsel oploopt en hierdoor blijvend invalide raakt of overlijdt. De uitkeringen bij blijvende invaliditeit en overlijden zijn vaste bedragen en staan los van jouw werkelijk geleden financiële schade.

 

Verschil OI /SVI

De ongevallenverzekering (OI) keert uit bij overlijden of blijvende invaliditeit van de bestuurder en medepassagiers. Hierbij gaat het om vaste bedragen die staan vermeld op het polisblad. Het heeft niets te maken met jouw geleden schade. De schadeverzekering inzittenden (SVI) dekt alle geleden schade. Stel dat je een ongeluk krijgt en jouw kleding en tas zijn kapot.MK: dit zou ik niet als voorbeeld noemen. Vaak is er beperkte dekking. Beter kun je als voorbeeld noemen dat je door eigen fout letsel oploopt en allerlei ziektekosten hebt.

 

 Fietsverzekering (een fietsverzekering is een all-riskverzekering voor fietsen; wellicht wordt AVP bedoeld?)

Als fietser valt de schade die je toebrengt aan andere meestal onder de aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP).  Dit is geen verplichte verzekering, maar als je als fietser aansprakelijk wordt gehouden voor het veroorzaken van schade aan anderen, dien je deze zelf te betalen als je geen AVP-verzekering hebt. Indien je, als fietser, schade lijdt door een ander kun je aanspraak maken op je rechtsbijstandverzekering of een een belangenbehartiger in de arm nemen: Flyct help u kosteloos verder.

 

Rechtsbijstandverzekering

Bij enkel een WA-dekking bieden de meeste verzekeraars geen verhaalsservice (tenzij deze dekking specifiek is bijgesloten). Dit betekend dat uw autoverzekeraar uw schade niet zal verhalen bij de tegenpartij. Om deze schade alsnog te verhalen, kunt u aanspraak maken op uw rechtsbijstandverzekering. Uw rechtsbijstandverzekeraar zal dan voor u aan de slag gaan om uw schade te verhalen op de aansprakelijke partij.  Er moet voor deze dienst uiteraard wel de juiste dekking afgesloten worden bij aanvang van uw rechtsbijstandverzekeraar.