Schade melden bij onze afdeling intake? Zo werkt dat:

U wordt gebeld door een klant die een ongeval heeft gehad en hierbij letsel heeft opgelopen. Wat doet u dan? U belt 088-1004300 of mailt op nieuweschade@flyct.nl naar Flyct.

Wat er gebeurt als uw melding bij ons binnenkomt:

Uw melding komt zowel telefonisch als schriftelijk altijd binnen bij de afdeling intake. Deze afdeling beoordeelt de melding en neemt contact op met uw klant. De afdeling is er niet alleen voor de schademeldingen maar is er ook voor u als vraagbaak. Heeft u twijfels over de verhaalbaarheid van een schade? Neem dan gerust contact met ons op!

De afdeling intake heeft uw klant gebeld en wij kunnen hem/haar helpen bij het verhalen van zijn/haar schade. Hoe gaat het verder?

Compensation & Recovery
De medewerkers van de afdeling Compensation & Recovery houden zich bezig met de behandeling van kortdurende letselschades, onverzekerde materiële verkeersschades en het verhalen van het netto doorbetaalde loon bij een ongeval van een werknemer.

Claims & Advies
De afdeling Claims & Advies behandelen de middelzware letselschadezaken.

Letselschade-experts
Onze letselschade-experts richten zich op de zwaardere letselschades. Denk hierbij aan niet aangeboren hersenletsel of een dwarslaesie. Ze zijn actief in heel Nederland en dus altijd dicht bij uw klant in de buurt! De letselschade- experts worden ondersteund door de afdeling Support.

Experts Buitenland
De experts van de afdeling buitenland houden zich bezig met de letselschaden die tijdens een verblijf in het buitenland zijn ontstaan.

U kunt er vanuit gaan dat al onze expert goed opgeleid zijn en specialisten zijn in hun vakgebied!