Ongeval bij deelname aan verkeer

Als de verkeerswegen glad zijn, is het mogelijk dat u een verkeersongeval overkomt. Veelvoorkomend is het ‘doorglijden’ van een automobilist, tegen uw voertuig aan. De verkeersdeelnemer die tegen u aan is gereden, is aansprakelijk  voor de opgelopen schade. Het komt weinig voor dat de verkeersdeelnemer in dat geval niet aansprakelijk is en zich op overmacht kan beroepen. Dat is bijvoorbeeld het geval indien de gladheid plotseling komt, door bijvoorbeeld een onverwachte hevige sneeuw- of regenbui. In de meeste gevallen moet de verkeersdeelnemer rekening houden met de weersomstandigheden door zijn of haar snelheid aan te passen en meer afstand te houden van andere verkeersdeelnemers, zodat het voertuig zonder gevaar tot stilstand kan komen.