Het invullen van het aanrijdingsformulier, een belangrijke taak op een “ongelukkig” moment.

Het invullen van het aanrijdingsformulier

Het gevaar zit veelal in een klein hoekje. Het is daarom niet verwonderlijk dat het dagelijks veelvuldig misgaat in het verkeer. Zo blijkt uit de meest recente cijfers van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) dat er zich in 2013 maar liefst 102.160 geregistreerde verkeersongevallen hebben voorgedaan. Dit is omgerekend circa 280 ongevallen per dag. En dit zijn slechts de door de politie geregistreerde ongevallen. Gelukkig is er veelal sprake van uitsluitend materiële schade.

Een belangrijke taak op een ‘ongelukkig’ moment

Toch vielen er in 2013 volgens het SWOV elke dag gemiddeld 1,2 doden en bijna 25 gewonden. In de meeste gevallen wordt de voorzijde van het Europese aanrijdingsformulier door beide partijen ingevuld en ondertekend. Vaak onderschatten de betrokkenen echter het belang van het zorgvuldig, correct en volledig invullen van het aanrijdingsformulier. En dat kan leiden tot langdurige aansprakelijkheidsdiscussies en tot veel onbegrip bij slachtoffers.

Bewijskracht aanrijdingsformulier

Door het invullen van het aanrijdingsformulier kan worden bewezen dát er een ongeval tussen de betrokken partijen heeft plaatsgevonden én op welke wijze dit is gebeurd. Dit is vaak van cruciaal belang om de schade te kunnen verhalen.

Het aanrijdingsformulier wordt, mits door beide partijen ondertekend, aangemerkt als een onderhandse akte op grond van artikel 157 lid 2 Rv en levert dwingend bewijs op van hetgeen op het formulier wordt gesteld.

Het belang van dwingend bewijs

Het dwingend bewijs houdt in dat de rechtbank, behoudens tegenbewijs, verplicht is de inhoud van het bewijsmiddel als waar aan te nemen, dan wel verplicht is de bewijskracht te erkennen die de wet aan de gegevens verbindt.

Het zetten van een kruisje door een van de partijen in het verkeerde vakje, het verkeerd intekenen van een pijl of het niet plaatsen van een opmerking kan ertoe leiden dat de aansprakelijkheid wellicht ten onrechte wordt afgewezen. De benadeelde zal dan tegenbewijs moeten aanleveren. Dat is een uiterst vervelende positie met vaak onbevredigende gevolgen.

We helpen graag bij discussie

Het is dan ook van belang dat de partijen duidelijk en volledig aangeven wat er precies is gebeurd. Ook als men het niet eens is met de lezing van de andere partij, verdient het aanbeveling hierover een opmerking op de voorzijde van het aanrijdingsformulier te plaatsen voor die te ondertekenen.

Mocht het helaas toch tot een discussie leiden, dan helpen wij u graag bij het voeren ervan.