Wanneer kan ik iemand aansprakelijk stellen voor letselschade?

Wanneer je letselschade oploopt door toedoen van een ander, dan heb je recht op een schadevergoeding. De aansprakelijke partij moet deze schadevergoeding betalen. In de praktijk is het niet altijd even duidelijk wie er aansprakelijk is en hoe je iemand aansprakelijk stelt. De juristen van Flyct helpen je graag met het aansprakelijk stellen van de tegenpartij. Hoe dit in zijn werk gaat, lees je in deze blog.

Wanneer kan je iemand aansprakelijk stellen voor de letselschade?

Je kunt iemand aansprakelijk stellen als er sprake is van een onrechtmatige daad en dit niet langer geleden is dan 5 jaar. De standaard verjaringstermijn is 5 jaar nadat je op de hoogte bent geraakt van zowel de schade als de persoon die verantwoordelijk is.

Hoe stel ik iemand aansprakelijk?

1: Na het oplopen van letselschade is belangrijk om te bepalen wie schuldig is aan het ongeluk. Dit is natuurlijk per type ongeluk verschillend. Bij een bedrijfsongeval kan dit jouw werkgever zijn en bij een verkeersongeval is dit bijvoorbeeld een andere auto.

2: Neem contact op met een letselschadebureau als Flyct.

3: Stel samen met een letselschadespecialist van Flyct een brief op waarin je de verantwoordelijke partij aansprakelijk stelt. In deze brief staan jouw contactgegevens, datum/toedracht van het ongeval, datum van verzending, omschijving van het ongeluk, termijn waarin u antwoord verwacht en de bewijslast (Saf, proces-verbaal, foto’s en getuigenverklaringen)

Het erkennen van de aansprakelijkheid

Meestal verwijst de aansprakelijke partij jou door naar een verzekeraar. Deze zal namens de tegenpartij beslissen of de aansprakelijkheid erkend wordt. Word de aansprakelijkheid erkend? Dan kan jouw schade verhaald worden. De bewijstlast ligt in het begin bij jou. Je moet de schade kunnen aantonen en dat dit is ontstaan na het ongeval. Flyct helpt je hier bij.