De impact van de Corona maatregelen op Flyct en de letselschaderegeling in het bijzonder

De impact van het Corona-virus en de door de overheid genomen maatregelen om verdere verspreiding tegen te gaan, hebben invloed op de werkwijze van Flyct en de letselschadezaken zelf. Deze onzekere tijden brengen vanzelfsprekend veel vragen met zich mee. In dit artikel lichten wij u in over de (mogelijke) gevolgen van de maatregelen voor uw letselschadezaak en het contact met de behandelaar van uw zaak.

Tijdelijke wijziging werkwijze Flyct

Flyct volgt het beleid van de RIVM. Dit heeft een aantal gevolgen voor onze werkwijze (voor nu in ieder geval tot 28 april 2020):

  • Ons kantoor in Capelle aan den IJssel en ons kantoor in Assen is met ingang van 17 maart 2020 gesloten. Alle medewerkers van Flyct werken vanaf deze datum vanuit huis.
  • In verband met uw en onze gezondheid vinden – in ieder geval tot 28 april aanstaande – geen huisbezoeken en geen afspraken op ons kantoor plaats. Onze medewerkers werken deze periode uitsluitend vanuit huis. Uiteraard is iedereen gewoon telefonisch en per e-mail bereikbaar. We hanteren de gebruikelijke openingstijden.
  • Alle afgezegde bezoeken zullen zoveel mogelijk doorgang vinden door middel van videobellen of gewoon bellen. Zo is het mogelijk om toch een bespreking te houden met uw belangenbehartiger en indien mogelijk, met de verzekeraar. Uw belangenbehartiger neemt contact met u op indien dit voor u van toepassing is.
  • De post op kantoor wordt tweemaal per week bezorgd en door een van onze medewerkers in de digitale dossiers geplaatst, zodat dit voor iedereen zichtbaar is.
  • Wij communiceren deze periode vooral digitaal. Per post corresponderen is mogelijk, maar gelet op de beperkte mogelijkheden hiertoe beperken wij dit zoveel mogelijk.

Gevolgen voor uw letselschadezaak

De door de overheid genomen maatregelen kunnen van invloed zijn op uw letselschadezaak. Zo is het mogelijk dat uw zaak langer gaat duren, uw herstel vertraagt doordat medische behandelingen uitgesteld worden en de (hoogte van de) bevoorschotting/schadevergoeding in uw zaak tot discussie gaat leiden met verzekeraars.

Een letselschadezaak wordt pas afgewikkeld indien sprake is van een medische eindsituatie. Dit kan betekenen dat u bent hersteld van uw klachten. Het kan ook betekenen dat uw medische situatie niet gaat verslechteren, maar ook niet gaat verbeteren. Pas bij een medische eindsituatie kan uw belangenbehartiger uw schade goed in kaart brengen. U bent echter vaak afhankelijk van de medische sector voor wat betreft (het bevorderen van) uw herstel. Hieronder worden een aantal mogelijke gevolgen voor uw zaak beschreven.

 

Invloed maatregelen Corona op medische behandelingen en herstel

In sommige letselschadezaken dient een medische expertise te worden uitgevoerd. Een medische expertise is een onderzoek door een onafhankelijk arts. De onafhankelijk arts (specialist) geeft o.a. een goed inzicht in uw restklachten, of de klachten en beperkingen het gevolg zijn van het ongeval en/of uw letsel in de toekomst nog kan verslechteren. De uitkomst van de medische expertise is van belang om de (toekomstige) schade zorgvuldig vast te kunnen stellen. Op dit moment kunnen medische expertises geen doorgang vinden. Dit betekent dat een eventueel voor u geplande expertise in de nabije toekomst, geen doorgang zal vinden. Hierdoor zal uw afspraak worden verzet, waarbij u rekening dient te houden met een lange wachttijd van vaak minstens enkele maanden, tot wel een jaar.

Mogelijk wacht u op een medische ingreep in het ziekenhuis. Hoogstwaarschijnlijk wordt de datum van de ingreep ook ver vooruit geschoven.

Reguliere medische behandelingen, zoals fysiotherapie, liggen momenteel veelal stil. Uw herstel kan hierdoor langere tijd in beslag gaan nemen. Wij adviseren u om uw klachten en beperkingen telefonisch te blijven melden bij de behandelend arts/therapeut voor de onderbouwing van het ongevalsletsel. De medische informatie is van groot belang bij de beoordeling van uw letsel en voor het vaststellen van de aard en omvang van uw (letsel)schade.

Onze medische dienst vraagt de medische informatie ten aanzien van uw letsel op. Omdat bijna alle artsen druk bezig zijn met het bestrijden van het corona-virus, verwachten wij dat aanlevering van de gevraagde informatie langer op zich laat wachten dan normaal.

Mocht er sprake zijn van een spoedeisende operatie of medische behandeling, adviseren wij u contact op te nemen met de betreffende arts met het verzoek de operatie of behandeling toch doorgang te laten vinden.

Blijf thuis werken aan uw herstel indien dat mogelijk is. Vraag bijvoorbeeld uw fysiotherapeut om oefeningen die u thuis kunt doen.

Invloed maatregelen Corona op schadevergoeding

Om uw schade te kunnen vaststellen, dient een vergelijking gemaakt te worden tussen uw huidige situatie met de gevolgen van het ongeval en de hypothetische situatie waarin het ongeval niet had plaatsgevonden. Dat verschil, is de schade die wij voor u kunnen vorderen.

Vooral bij ZZP’ers (zoals taxichauffeurs, horecamedewerkers, winkeliers, kappers etc.) zal de coronacrisis van invloed zijn op de schadeberekening. De verzekeraar kan bij het berekenen van uw schade (meer specifiek het verlies aan verdienvermogen), of bij het aanvragen van een voorschot, aanvoeren dat u ook zonder ongeval in deze periode geen of weinig inkomsten zou hebben gehad, en dus sprake is van geen of nauwelijks schade. Het hypothetische verdienvermogen van het jaar 2020 zal ook op lange termijn een punt van discussie gaan worden.

Mocht u ZZP’er zijn en momenteel geen of nauwelijks inkomen genereren door de coronacrisis maar u bent wel in staat om te werken, verwijzen wij u naar de overheid om te kijken of u in aanmerking komt voor financiële tegemoetkoming.

Niet alleen voor ZZP’ers, maar ook voor mensen in loondienst zijn er mogelijk gevolgen, waarbij gedacht kan worden aan vertraging in werkhervatting. Zo hebben de maatregelen invloed op arbeidsdeskundige begeleiding, sollicitaties en re-integratietrajecten.

Daarnaast kunnen er nog veel vragen opkomen, waarvan het antwoord afhankelijk is van de omstandigheden van het geval. Zo kan het zijn dat u momenteel geen huishoudelijke hulp meer ontvangt omdat bijvoorbeeld de huishoudster niet meer langskomt, terwijl u wel behoefte heeft aan hulp door uw opgelopen letsel. De vraag is hoe dit zich uit in de schadeberekening. En hoe zit het met klusjes in en rondom de woning die u normaal zelf zou doen, maar door uw letsel door anderen laat verrichten tegen betaling? In de regel dienen niet-spoedeisende klusjes nog even te blijven liggen. En hoe zit het met studievertraging? Door uw letsel loopt u vertraging op in uw studie. Maar nu liggen de opleidingen stil. Wat zijn de gevolgen voor uw schade?


Wij blijven u van dienst

Dit artikel bevat slechts enkele mogelijke gevolgen voor uw letselschadezaak. Duidelijk is dat het coronavirus invloed gaat hebben op veel letselschadezaken. Onze behandelaren zijn zich hiervan bewust, en ook van het belang om tijdig voorschotten voor u aan te vragen om u zoveel mogelijk te ontzorgen in deze moeilijke tijd. Veel vragen zijn in dit stadium nog niet te beantwoorden, maar u kunt erop vertrouwen dat wij een voor u zo gunstig mogelijke schaderegeling zullen nastreven waarbij de redelijkheid voor alle partijen natuurlijk niet door ons uit het oog zal worden verloren.

Mocht u nog vragen hebben of zorgen, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met uw behandelaar en een van onze andere medewerkers.